REFORMA TRIBUTÀRIA

Els experts volen menys IRPF, suprimir la deducció d’habitatge i recentralitzar

El comitè assessor d’Hisenda proposa més IVA, laminar impostos autonòmics i copagaments

Manuel Lagares, el president de la comissió que ja és coneguda precisament amb el seu cognom, admet que si el govern espanyol assumeix un 10% de les seves propostes es dóna per ben pagat. El consell de ministres va analitzar ahir l’informe i, de seguida, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría va començar a marcar distàncies. També va intentar tranquil·litzar les comunitats autònomes davant un document que reclama “mantenir un elevat grau de centralització en la gestió tributària”.

L’informe del grup de nou homes (cap dona) s’ha reunit diverses vegades amb representants del Fons Monetari Internacional, la Comissió Europea i l’OCDE. La flaire de les seves propostes impregna el receptari que n’ha sortit: menys imposició directa, per afavorir el creixement; més IVA, pensant en el dèficit, i més harmonització, amb el pretext de la unitat de mercat.

Rebaixa de l’IRPF

A Catalunya es reduiria perquè es proposa un màxim del 50%

Per Lagares, catedràtic d’hisenda pública, superar un tipus màxim del 50% a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) és “confiscatori”. A Catalunya, un cop s’hi suma el tram autonòmic, aquesta xifra arriba al 56% per a les rendes altes. Per això, l’informe dels experts proposa fixar una forquilla que oscil·li entre un tipus mínim del 20% (inferior a l’actual) i un topall del 50%. De fet, el desig de la comissió és que s’aproximés al 45%, que, segons expliquen, és la mitjana europea. A més, reclamen que “els mileuristes” (que van xifrar en un sou de 14.000 euros anuals) no hagin de pagar aquest impost.

El document també intenta simplificar els trams actuals i deixar-los només en quatre.

Habitatge

Eliminar la deducció per habitatge amb caràcter retroactiu

D’entrada, aposten per eliminar la deducció per compra d’habitatge, que continua vigent per a les persones que van adquirir un pis o una casa abans de l’1 de gener del 2013. Alguns càlculs afirmen que uns 5 milions de ciutadans es beneficien encara avui d’aquesta situació. Una bossa important de persones que explica, en part, per què el govern del PP no veu amb bons ulls aquesta recomanació. Pels experts, però, hi ha raons tècniques que avalen eliminar-la en un termini d’entre 5 i 10 anys: accelerar el desendeutament de les famílies i la incongruència d’allargar una figura tributària que ja ha desaparegut. No obstant, el debat de fons que ho complica és la seguretat jurídica i la possibilitat que un tribunal pogués tombar una decisió d’aquest tipus.

Es reclama, a més, gravar a l’IRPF com a renda el primer habitatge, com ja passa amb els pisos que no són d’ús habitual. La Moncloa ja ho ha rebutjat de ple.

Successions i donacions

Una tributació mínima a tot l’Estat i eliminar l’impost de patrimoni

Passar el ribot per anivellar, arreu de l’Estat, el gravamen de successions i donacions. Una mesura que ha molestat molt les comunitats que el tenen molt bonificat, com Madrid. La comissió planteja que totes les comunitats se situïn en una forquilla d’entre el 4% i el 10%. Com més llunyà sigui el parentesc, més s’hauria de pagar. A més, es reclama eliminar l’impost de patrimoni.

Impostos autonòmics

Supressió, control ‘ex ante’ i més copagaments

Els experts no amaguen una forta laminació de l’autonomia fiscal de les comunitats per dues vies. La primera, suprimint tributs autonòmics. En alguns casos és una supressió directa, com el de les grans superfícies que aplica Catalunya. En d’altres, com els dipòsits bancaris, s’inclou la possibilitat de crear-ne un d’estatal “indelegable”. En els que afecten el medi ambient s’opta també per una imposició d’àmbit espanyol però que es pugui cedir a les comunitats.

La segona via recentralitzadora és establint un procediment ex ante : la Generalitat hauria de sotmetre al criteri del Consell de Política Fiscal i Financera els nous tributs que volgués crear. Per compensar la recaptació, es demana “ampliar la capacitat normativa de les comunitats per establir copagaments als serveis públics”.

IVA

Alça d’alguns productes, i ajornar la rebaixa de les cotitzacions

Tot i que no es proposa augmentar el tipus general, sí que s’inclou una reordenació de productes que passarien del 10% al 21%. Se n’exclou l’habitatge, el turisme (restauració) i el transport públic. A la pràctica es tracta d’una alça evident. Aquests augments en la imposició indirecta podrien compensar, afirmen, una reducció progressiva de les cotitzacions socials (l’anomenada devaluació fiscal), si bé creuen que això no s’ha de fer fins que s’estabilitzi el finançament de les pensions.

Més continguts de