FINANCES

Nou rècord de la morositat dels bancs

Els crèdits dubtosos van superar a l'agost per primer cop el llindar del 12%

La banca, les caixes que encara queden i les cooperatives de crèdit (EFC) segueixen marcant rècords negatius de morositat. Segons les dades anunciades ahir pel Banc d'Espanya, els impagaments del sistema financer a finals d'agost van arribar als 180.673 milions d'euros, el 12,12% del total. D'aquesta manera superen l'11,97% del mes anterior i se situen 1,6 punts percentuals (10,52%) per sobre del nivell que tenien fa un any.

Es classifiquen com a morositat els crèdits que fa tres mesos que s'haurien d'haver cobrat. El seu increment es relaciona directament amb el deteriorament de l'economia i el manteniment de xifres elevades d'atur, però també té a veure amb la reclassificació d'alguns préstecs dubtosos que han fet els bancs, a instàncies del Banc d'Espanya. Així, les entitats financeres han augmentat un 0,46% les provisions necessàries per compensar l'augment dels crèdits en mora, fins als 119.193 milions, informa l'agència Efe.

De la mateixa manera, un últim aspecte bastant important se centra en la sostinguda reducció de la cartera viva de crèdits (la més baixa des de finals del 2006), que va caure en 1.726 milions respecte al juliol. El nivell creditici del sistema financer era d'1,490 bilions a l'agost, un 12,17% menys que el que hi havia el mateix mes del 2012. Com que el volum dels préstecs concedits minva, el percentatge dels impagats augmenta.

El préstec a pimes cau un 66%

El finançament bancari a les pimes s'ha reduït un 66% des de l'inici de la crisi, segons un informe elaborat per Bain & Company i l'Institut Internacional de Finances. A més, el diferencial de tipus afecta negativament les empreses espanyoles, que paguen un 5,2% d'interès, mentre que les empreses alemanyes es financen al 2,9%.

Així doncs, aquesta disminució del volum de crèdit inclou un únic aspecte positiu: el desendeutament progressiu de les famílies i empreses. Però fonts del sector assenyalen que a l'altra cara de la moneda hi trobem l'escassa demanda dels clients i la mínima oferta de productes dels bancs. I, finalment, la reducció del nivell de crèdit també s'ha produït durant els últims mesos pel traspàs dels actius immobiliaris tòxics al banc dolent .

De fet, la morositat va baixar al desembre i al febrer, coincidint amb les cessions dels pisos, que, com que ja no apareixen en els balanços dels bancs, no es compten. El Banc d'Espanya només segrega les dades dels EFC, els establiments que concedeixen crèdits per comprar cotxes, mobles o televisors. En aquest cas, la morositat es manté més baixa, en el 10,40%, el mateix percentatge que al juliol.

Més continguts de