ENDEUTAMENT

La morositat arriba al rècord del 13,08%, tot i que afluixa l'augment

Per primer cop des del març del 2013, el total de crèdits creix, fins als 1,47 bilions

La tendència a l'alça de la morositat de bancs, caixes, cooperatives i entitats de crèdit continua inalterable. Cada mes es produeix un nou rècord, mai vist des de l'inici de l'estadística, que va començar el 1962. L'octubre passat es va arribar a la frontera del 13% i al novembre ja es va superar, fins al 13,08%, segons les últimes dades del Banc d'Espanya, difoses ahir. Això suposa un total de crèdits morosos (els que acumulen tres mesos sense pagar) per valor de 192.504 milions d'euros, fruit de la crisi econòmica i l'elevat índex d'atur.

Tot i la cartera d'impagats, el penúltim mes del 2013 aporta dues novetats positives que encara no canvien res, però que caldrà seguir en mesos posteriors. En primer lloc, el mateix increment de la morositat va perdre vigor. El percentatge de crèdits pendents de pagament de l'agost del 2013 va situar-se en el 12,12%. Al setembre va incrementar-se fins al 12,6%, a causa del repunt protagonitzat per bancs i caixes, que van haver de fer aflorar tots els préstecs refinançats, per mandat del Banc d'Espanya. A l'octubre la morositat es va quedar en el 13% ja explicat i l'última dada de novembre del 13,08% representa l'increment més moderat dels últims mesos. Aquest alentiment del creixement de la moratòria podria tenir a veure amb el fet que cada cop queden menys empreses del sector promotor, constructor i immobiliari per fer fallida.

La segona novetat, que també convida a un cert optimisme, suposa que per primer cop des del març de l'any passat la cartera total de crèdits va augmentar al novembre, cosa que podria significar un inici encara tendre de reacció de la demanda interna espanyola. Així, el global de crèdits vius va passar d'un nivell d'1,46 bilions a l'octubre als 1,47 bilions del novembre, o el que és el mateix: 2.642 milions més de crèdit al sistema d'un mes a l'altre.

Hipoteques a la baixa

Aquest increment del crèdit es complementa amb el procés contrari de desendeutament de les famílies, que ahir també es va concretar amb les últimes dades de l'Associació Hipotecària Espanyola (AHE), que van mostrar que el saldo de préstecs hipotecaris a Espanya es va reduir al novembre un 0,65% sobre el mes anterior. En l'acumulat dels 11 primers mesos del 2013 la disminució va ser del 10,39%, i en la variació interanual respecte al novembre del 2012 d'un 14,10%.

Tornant a la morositat, la comparació amb el novembre del 2012 remarca un creixement de 916 milions d'impagats, just abans del traspàs dels actius tòxics immobiliaris de la banca pública al banc dolent, fets el desembre del 2012 i el març del 2013.

El Banc d'Espanya segrega del total l'activitat de les entitats financeres de crèdit (EFC), els organismes que es dediquen a facilitar finançament per a la compra de béns al consum (cotxes, mobles i televisors). En aquest tipus de negoci, el nivell de morositat es va mantenir estable per tercer mes seguit, en l'11,64%. El volum de crèdits dubtosos va arribar als 3.951 milions al novembre, amb una tendència a la baixa sobre els 3.987 milions de l'octubre. Respecte al mes de referència del 2012, la morositat de les EFC va augmentar gairebé dos punts percentuals (9,71% el novembre d'aquell any).

Descomptant l'activitat de les EFC, bancs, caixes i cooperatives van registrar un volum de crèdits dubtosos de 187.039 milions, sobre els 185.439 milions de l'octubre. La cartera creditícia d'aquests tres tipus d'entitats va sumar 1,41 bilions, una dada que representa una taxa de morositat del 13,18%.

El + vist

El + comentat