DIETARI VV

3 de febrer: 'Si obliguessin Podemos a triar un altre nom, es diria Partido Radical'

Sí, com el partit de Lerroux. Ja sé que la referència a Lerroux provocarà a alguns una certa fatiga. A Catalunya, lerrouxisme s’ha convertit en sinònim exclusivament de cavall de Troia espanyolista i populista contra el catalanisme. I el Partido Radical va ser més coses (però també aquesta). El catalanisme ha fet de vegades una caricatura del lerrouxisme. Però també hi ha una caricatura de l’ús de la paraula des del catalanisme: al professor Culla se li han volgut fer dir coses que no deia al seu esplèndid llibre sobre el republicanisme radical. El Partit Radical va ser una escissió d’una Unión Republicana que trobaven massa tèbia amb els catalanistes. Però va provocar per damunt de tot una renovació i una modernització -en aquell temps- del llenguatge polític. Una primera lectura de què volia dir fer política en la societat de comunicació de masses incipient. La intuïció que la radicalitat verbal, la generació de titulars o de consignes, tenia més eficàcia que l’avorrida retòrica parlamentària. Lerroux va revolucionar la política del seu temps a través del llenguatge, d’una manera que s’assembla a la de Podem. No sé si el que va venir després ens ajuda a preveure ara el que vindrà.