Ser treballador públic en època de retallades: 100 enllaços útils

Taules salarials, previsió de reducció de places, bases de dades, normativa... Tot el que cal saber per estar al dia de la funció pública

La retallada permanent. Els sous dels treballadors públics de la Generalitat han caigut un 6,2% des que van començar els ajustos de Mas. La paga extra ha sigut la retallada estrella. La resta prové de suprimir altres complements i ajudes salarials i de reduir els dies lliures i de vacances.

La Generalitat s'ha vist obligada a fer més retallades a la funció pública que el govern de l'Estat. A l'administració central la rebaixa ha sigut de l'1,2%. I aquest any, a més, encara serà més gran.

Hem recopilat en 100 enllaços tot el que cal saber per estar al dia del món de la funció pública.  

La funció pública a Catalunya

Base de dades: A diferència de l'Estat, la Generalitat té una extensa base de dades en línia on es pot consultar tota la informació sobre el sector públic.

La plantilla d'empleats públics que depenen del Govern (departaments, Institut Català de la Salut i organismes públics) s'ha reduït en més de 7.000 persones des del 2010. L'1 de gener passat hi havia 160.561 empleats que cobraven un sou de la Generalitat. Tres de cada quatre d'aquests treballadors són funcionaris que tenen una plaça a l'administració catalana guanyada per oposició, mentre que la resta es reparteixen entre personal laboral (tenen conveni propi) i interins.

Indicadors

Sistema d'indicadors d'ocupació pública


Petit diccionari sobre els llocs de treball: Els interins han rebut una part molt dura de l'ajust públic del Govern: més de 6.800 afronten aquest 2013 el segon any seguit amb jornada i sou retallats en un 15%. Els sindicats han denunciat el càstig que aquesta reducció de sou suposa en un col·lectiu en què abunden els perfils administratius amb els salaris més baixos.

  • Personal funcionari: Empleat públic sotmès a una relació de serveis de caràcter especial, regida pel dret administratiu, que ha sigut nomenat per l’autoritat competent, un cop superat un procés selectiu sotmès als principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

  • Personal laboral: En l'àmbit de l'administració de la Generalitat els llocs de treball han de ser ocupats, amb caràcter general, per funcionaris públics. Com a excepció, determinats llocs poden ser ocupats per personal en règim laboral, eventual o interí ( borsa de treball de personal laboral).
  • Personal eventual: Personal nomenat pel president o els consellers en règim no permanent que ocupa un lloc de treball de confiança.

  • Personal interí: Personal de l’administració que presta serveis amb caràcter transitori i que, en virtut d’un nomenament subjecte al dret administratiu, ocupa places reservades a funcionaris. Els interins han de complir els requisits generals de titulació i les altres condicions exigides per participar en les proves d’accés al cos.
  • Personal substitut i de reforç: El personal substitut ocupa llocs de manera temporal per tal de substituir, a causa d’una incidència (malaltia, permisos, vacances, etc.), un treballador que forma part de l’estructura de l’administració de la Generalitat. El personal de reforç també ocupa llocs de manera temporal, però la seva contractació no està lligada a una incidència, sinó a causes sobrevingudes, sobretot en períodes concrets d’acumulació de feina.

  • Personal estatutari: Personal sotmès a una relació funcionarial especial. Són, per exemple, metges d'una especialitat concreta que presten el seus serveis a l'Institut Català de la Salut. 

Alts càrrecs

Sous: Els treballadors públics de la Generalitat ja tenen confirmada la retallada d'una paga extra d'aquest 2013, mitja al juny i mitja al desembre. Se suma a la tisorada de l'any passat, primer quan la Generalitat els va retallar el sou un 3% al juny i després quan Rajoy va decretar que ningú cobraria l'extra de Nadal. Les taules salarials es poden consultar a la web de la Generalitat.

Estructura: La vicepresidenta Joana Ortega encara no ha fet públic el pla de racionalització de l'ocupació pública anunciat fa mesos. El pla es va posposar amb motiu de les eleccions anticipades a la tardor i encara no s'ha donat a conèixer. Fa unes setmanes va donar algunes pistes en una resposta al Parlament. El text està disponible al butlletí oficial de la cambra catalana.

Oferta de places

Nivell de català


Formació

Lleis


Drets laborals i pactes sindicals: Les tres tongades de retallades anunciades per Mas han provocat la reacció irada dels treballadors públics, especialment els de la sanitat, que han sortit al carrer diverses vegades en senyal de protesta. 

Estudis i reflexió

Sanitat: Els metges han perdut un 30% de poder adquisitiu en tres anys i han augmentat la jornada laboral. Cobren gran part del sou en forma de complements, que ara temen perdre amb les noves retallades.

Educació: Els mestres han patit la mateixa retallada de sou que la resta de funcionaris i a més han hagut de fer més hores de classe per assumir l'augment d'alumnat amb 1.700 docents menys.


La funció pública a l'administració general de l'Estat

Tret de la supressió de la paga per a tothom l'any passat –una decisió que va afectar també els treballadors catalans– i alguna mesura com la no-aportació al fons de pensions, l'Estat no ha entrat tan a fons a revisar altres salaris i condicions. La retallada d'efectius al cos de funcionariat de l'Estat també s'ha donat, però ha suposat només una quarta part del total d'ajust a la funció pública a Espanya.

A l'hora de buscar informació, la web del ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques és a anys llum en transparència i volum d'informació de la de la Generalitat.

La funció pública a Espanya, a Europa i al món

Espanya lidera el rànquing europeu en nombre de funcionaris. El departament d'Estadística de l'Organització Mundial del Treball permet consultar dades de la funció pública país per país.

Blogs i fòrums de debat útils


Funcionaris: la retallada constant, en 20 notícies

El + vist

El + comentat