CRÍTICA PREMSA

‘Fahrenheit 451’ és ple de ciutadans que no llegeixen

Ara és moda teoritzar que el futur és el posttext. Per fer-l’hi curt: el coneixement (i potser fins i tot la informació) s’expressarà i transmetrà en formats que tenen poc a veure amb l’escriptura. Aprendre (i potser fins i tot assabentar-se del que passa) no estarà lligat a la lectura, sinó a una competència diferent relacionada amb la comprensió d’imatges, animacions, seqüències no més llargues que una piulada i també de “literatura matemàtica” diversa (fórmules, operacions, fulls de càlcul, codis informàtics...), tot representat amb una barreja de tècniques de visualització escaients (mapes, gràfics, vídeo, còmic...) i embalat amb una densa capa d’interactivitat. La nostra conversa quedarà reduïda a consultar i interactuar via les pantalles dels mòbils, les tauletes, els ordinadors.

Tot això està molt bé i és molt simpàtic. Em temo, però, que generi una penosa brevetat intel·lectual. Només pensi un moment si la realitat -el que va des del paisatge que ara mateix veu fins al seu estat d’ànim actual passant pel transcurs del procés- es pot fer entendre amb una base expressiva sense paraules ni els raonaments que permeten articular. Curiosament, els mateixos teòrics de la cosa no fan més que escriure-ho, de manera que les seves profecies fan per la salvació del text més que mil impremtes.

El remei? Parlàvem a l’ARA de diumenge passat de la necessitat de revifar els ensenyaments d’humanitats. Bé. Les humanitats s’adrecen de manera principal a saber pensar, saber entendre i saber expressar-se. Llegir i escriure bé n’és la conseqüència, com també ho és ser capaç de decidir raonadament des del vot a les despeses personals. Si volem ciutadans, necessitem lectors i als mèdia ens hem de preocupar justament que les humanitats siguin el tronc de qualsevol ensenyament i del sistema educatiu sencer. Cal, doncs, vigilar ben de prop les reformes educatives dels governs. Sense humanitats no hi ha lectors i sense lectors no tindrem ciutadans. Com a Fahrenheit 451.