Els habitatges d'ús turístic, una alternativa per a les famílies

L’expansió d'aquesta tipologia d'oferta turística a Barcelona obliga a regular i controlar l’oferta existent

En les últimes dècades l’expansió del turisme ha sigut espectacular. Els 2,4 milions de turistes que van visitar la ciutat l’any 1993 queden ara en poca cosa en comparació als 8,3 milions que han visitat Barcelona aquest últim any 2015.

En aquest augment del turisme a la ciutat cal destacar el creixement accelerat d’un tipus d’allotjament turístic que ha tingut molt bona acollida a la ciutat: els habitatges d'ús turístic.
En pocs anys aquest ús dels habitatges s’ha convertit en una alternativa als hotels per a molts dels turistes que visiten la ciutat, especialment a partir de l’aprovació d’unes modificacions de la Llei Òmnibus l’any 2011, que simplificava els criteris per iniciar l’activitat com a habitatge d’ús turístic. Actualment, de tota l’oferta d’allotjaments turístics que hi ha a Barcelona, un 33% són habitatges turístics.

“En aquests últims anys l’activitat de pisos turístics s’ha anat professionalitzant”, explica Enrique Alcántara, president de l’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona, APARTUR. “Actualment el servei d'habitatges turístics és capaç de competir en igualtat de condicions amb la qualitat de servei d’un hotel”, assegura Alcántara.

L’auge d’aquest tipus d’allotjament turístic es deu sobretot al turisme familiar. Segons Alcántara, “donen una resposta al turisme familiar que els hotels no poden donar perquè els habitatges d'ús turístic permeten, per exemple, a diferència dels hotels, tenir un gran espai comú familiar on poder estar prop dels fills o tenir una cuina pròpia”. Entre les raons que han facilitat l’arribada d’aquest turisme familiar a la ciutat, Alcántara destaca la baixada dels preus dels vols en avió, que han permès que moltes més famílies puguin fer front a la despesa que suposa fer un viatge.

604 ordres de cessament a habitatges sense llicència

Veient la demanda creixent d'habitatges d'ús turístic que hi ha a Barcelona, alguns particulars i empresaris han optat per oferir els seus pisos a turistes, tot i no tenir una llicència per poder utilitzar aquell pis com a habitatge d’ús turístic.

D’aquesta manera, els propietaris d’aquests pisos s’estalvien pagar uns impostos que els que sí que tenen llicència han de pagar. Tot plegat representa una situació de competència deslleial que s’agreuja pel fet que alguns d’aquests pisos dels quals se'n fa un ús il·legal no compleixen els requeriments que garanteixen la convivència necessària amb els veïns i veïnes, i que han portat ja conflictes a determinats barris –especialment per no deixar descansar durant les nits alguns barcelonins i barcelonines.

Davant d’aquesta situació l’Ajuntament ja fa temps que treballa per combatre aquells habitatges d'ús turístic que operen de manera il·legal. En només un any i mig ja ha dictat 604 ordres de cessament a pisos que operaven sense llicència a la ciutat.

CAP A UN MODEL TURÍSTIC MÉS SOSTENIBLE

La lluita contra la proliferació dels pisos turístics il·legals representa tan sols una línia d’actuació de tot el treball que està realitzant el Govern municipal per millorar el model turístic de la ciutat.

En marxa hi ha els treballs per al nou Pla Estratègic de Turisme 2020, que lidera l’Ajuntament i que ha de servir per traçar les bases que ha de tenir l’activitat turística de la ciutat en els pròxims 4 anys. Aquest pla s’ha d’acabar en el termini d’aquest any.

Els eixos del nou pla giren al voltant d’un canvi de paradigma en què el benefici del turisme no es compti en xifres purament quantitatives, sinó en termes de sostenibilitat. És a dir, intentar reduir els efectes negatius que pot tenir l’activitat turística per a la vida a la ciutat.

Descongestionar els barris amb més massificació

De moment, mentre el nou Pla va agafant forma, l’Ajuntament ja fa temps que ha començat a aplicar mesures que promoguin aquest model de turisme més sostenible.

En matèria de pisos turístics, per exemple, des de finals del 2014 ha aplicat una moratòria que impedeix aconseguir nous permisos per a habitatges d’ús turístic, amb l’objectiu d’evitar saturar la ciutat de turistes.

Per al president d’APARTUR, aquesta mesura juga en contra dels esforços per combatre la proliferació dels pisos turístics il·legals. “Si limites l’oferta legal de pisos turístics però continua havent-hi molta demanda, sorgeix l’oferta submergida”, argumenta Alcántara.

Però, malgrat el benefici econòmic que aporta l’activitat turística a la ciutat, el Govern municipal reivindica l’ús de mecanismes per regular el volum de turistes com la manera per garantir la convivència entre els turistes i els veïns i veïnes. Per això, els esforços de l’Ajuntament passen ara per aplicar mesures que lluitin contra l’intrusisme en els pisos turístics però que en paral·lel combatin la massificació de turistes que es concentren ara per ara en alguns barris de la ciutat.

En aquest sentit, en aquests moments, i des de l’1 d’abril, s’està en plena moratòria pel que fa al parc d’habitatges turístics, a l’espera de l’aprovació definitiva en el ple municipal del nou PEUAT (Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics). Les propostes dels veïns i veïnes, agents turístics, entitats i partits polítics determinaran quines actuacions es poden portar a terme.

UN PLA DE XOC CONTRA L'ACTIVITAT EN HABITATGES D'ÚS TURÍSTIC IL·LEGALS
El Govern municipal ha destinat 1,35 milions d’euros per combatre l’intrusisme en el sector i garantir la convivència entre ciutadania i turistes

Davant la proliferació d’habitatges d’ús turístic il·legals, Barcelona ha posat en marxa un pla de xoc per combatre de manera fulminant l’oferta submergida. En total, s’han destinat 1,35 milions d’euros en un paquet de mesures que inclou mecanismes per detectar, sancionar i sensibilitzar sobre la problemàtica que representa l’activitat dels pisos turístics il·legals.

El pla de xoc pretén fer compatible l’activitat turística amb la vida dels veïns i veïnes, tenint en compte dos principis: que tothom pugui tenir accés a un habitatge i que no es produeixin alteracions d’ordre públic per part dels turistes.

Una de les maneres d’evitar que proliferin els pisos turístics il·legals és detectant directament quins són aquests habitatges d’ús turístic que estan funcionant sense llicència. Per poder detectar-los, el govern municipal ha format un equip de 20 persones que es dediquen a cercar sobre el terreny els possibles pisos turístics il·legals basant-se en les adreces que apareixen a les plataformes intermediàries online. A més, aquest equip també té l’encàrrec d’entrevistar turistes i veïns amb l’objectiu de treure la màxima informació possible que serveixi per detectar pisos turístics que operin sense llicència.

Aquestes tasques ja es realitzaven al districte de Ciutat Vella amb un equip de 8 persones, però ara s’ha ampliat a la resta del territori de la ciutat.

Les tasques de l’equip de camp per detectar pisos turístics il·legals es coordinen amb un equip de recerca via web que és l’encarregat d’identificar els possibles pisos turístics a través de les plataformes online que anuncien allotjaments turístics a la ciutat.

Sancions de fins a 600.000 euros

Per complementar la feina de l’equip de visualitzadors que es dedica a detectar els pisos turístics il·legals, el govern municipal reforça també l’equip d’inspecció, que vetlla perquè els habitatges turístics compleixin la normativa i sanciona qui no la compleix. A Ciutat Vella, a més, es faran inspeccions especials en horari nocturn per actuar sobre aquells pisos turístics reincidents.

Les sancions que s’apliquen als propietaris que tenen un pis turístic sense llicència són de 30.000 euros. No obstant això, les multes poden arribar fins a la quantitat de 600.000 euros (que representa 20 vegades més que la sanció inicial) en els casos en què el propietari tingui diferents habitatges d’ús turístic sense llicència i, especialment, si té un edifici sencer amb pisos turístics il·legals.

A més, a aquells habitatges d’ús turístic que tenen llicència però provoquen molèsties de forma reiterada als veïns i veïnes també se’ls pot aplicar una sanció econòmica amb la possibilitat d’arribar a una retirada de la llicència.

Potenciar el treball col·laboratiu

A part de detectar, inspeccionar i sancionar els pisos turístics il·legals, el pla de xoc també pretén enfortir les relacions amb els altres agents que poden ajudar, directament o indirectament, a resoldre els diferents casos de pisos turístics que operen sense llicència. Així doncs, per exemple, s’ha començat a treballar conjuntament amb les oficines de turisme de la ciutat per obtenir adreces de possibles pisos turístics il·legals, i ja se n’han detectat alguns casos.

D’altra banda, s’està acabant de tancar un conveni amb el Col·legi d’Administradors de Finques per intercedir de forma més directa amb els veïns i veïnes que tinguin un pis turístic a la seva comunitat.

A més, des del govern municipal també es vol facilitar la identificació d’aquells habitatges d’ús turístic que sí que tenen llicència. El sistema més senzill per fer-ho és el que ja utilitzen a les terrasses dels bars i restaurants: mitjançant un adhesiu. L’adhesiu, que s’enganxa a la porta del pis turístic, inclourà el número de llicència i un telèfon 24 hores al qual podran trucar tant els turistes que s’hi allotgin com els veïns o veïnes del pis que tinguin algun problema. D’aquesta manera, es podrà identificar senzillament els pisos turístics amb llicència i, per extensió, serà més fàcil identificar els que no tenen llicència.

Un web per denunciar pràctiques irregulars en un habitatge d'ús turístic

Els principals damnificats per les pràctiques il·legals dels propietaris que ofereixen pisos turístics sense llicència són els propis turistes que s’allotgen a aquell pis, així com els veïns i veïnes. Des de l’Ajuntament es treballa perquè tant ciutadania com turistes coneguin la problemàtica del sector i detectin, si és el cas, que el pis on s’allotgen té o no llicència.

Per fer-ho, s’ha habilitat una pàgina web -en català, castellà, anglès, francès i alemany- que permet denunciar les pràctiques irregulars que observin ciutadania o turistes sobre els pisos turístics. L’objectiu és que els mateixos veïns, veïnes i turistes treballin conjuntament amb l’administració pública per combatre l’activitat turística il·legal.

El web ( www.barcelona.cat/habitatgesturistics) permet també cercar si l’adreça d’un pis turístic concret consta o no d’una llicència d’habitatge d’ús turístic.

Pressions i sancions als que anunciïn habitatges d'ús turístic sense llicència

Les plataformes intermediàries que operen a internet són una de les principals fonts que permeten que aquests pisos turístics il·legals s’anunciïn i, com a conseqüència, hi vinguin turistes. Per això, des de l’estiu passat, l’Ajuntament ha estat pressionant aquestes plataformes perquè deixin d’anunciar pisos turístics que no tinguin llicència.

Gràcies a una eina informàtica que permet rastrejar automàticament tots els portals que anuncien pisos turístics i comparar-ho amb el registre de pisos turístics que tenen llicència, s’han pogut detectar una vintena de plataformes que anunciaven pisos turístics il·legals.

Després d’un seguiment continuat i de pressionar legalment aquestes plataformes l’Ajuntament ha aconseguit que 6 portals deixin d’anunciar pisos sense llicència. En una altra desena de casos, i vista la inacció de les plataformes, se’ls ha obert un expedient sancionador amb multes de fins a 30.000 euros, i en dos dels casos ja s’ha resolt el mencionat expedient.

Pàgines d'informació de la ciutat realitzades amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona

El + vist

El + comentat