Publicitat
Publicitat

Les polítiques socials, base dels pressupostos de l’AMB per al 2017

La xifra aprovada inicialment arriba als 1.525 milions d’euros, la tercera en el rànquing del sector públic a Catalunya

El ple del Consell Metropolità ha aprovat inicialment els pressupostos del grup AMB per a l’any que ve, la xifra global dels quals ascendeix fins als 1.525 milions d’euros. Aquesta quantitat inclou el pressupost de la institució -un import de 658,74 milions d’euros, que representa una reducció del 0,7% respecte als aprovats inicialment per a aquest 2016-, així com el del seu ens públic empresarial d’habitatge IMPSOL (26,33 milions d’euros), el del seu organisme autònom Institut Metropolità del Taxi (2,17 milions d’euros) i el de les seves societats mercantils 100% participades: Transports de Barcelona SA (328,55 milions d’euros), Ferrocarril Metropolità de Barcelona SA (497,66 milions d’euros), AMB Informació i Serveis SA (2,3 milions d’euros), Projectes i Serveis de Mobilitat SA (8,21 milions d’euros) i Transports Metropolitans de Barcelona SL (1 milió d’euros).

Pel que fa als termes quantitatius, els pressupostos de l’ens metropolità se situen en el tercer lloc en relació al sector públic a Catalunya, per darrere dels de la Generalitat i els de l’Ajuntament de Barcelona. “L’essència d’aquests pressupostos és que permeten mantenir una línia que per a nosaltres forma part del nostre ADN: la sostenibilitat. Sostenibilitat econòmica, sostenibilitat mediambiental i sostenibilitat social, que són els elements que ens expliquen com a AMB”, explica Ramon Torra, gerent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els aspectes de les xifres pressupostades inicialment que afecten l’àmbit social seran els que s’emportaran les despeses més importants durant el 2017, ja que s’aplicaran al pla metropolità de suport a les polítiques socials i municipals, que comptarà amb una dotació de 7,5 milions d’euros. Aquest import es destinarà al finançament dels plans municipals d’ocupació i a diferents projectes d’autoocupació i emprenedoria. Per la seva banda, el programa de mesures contra la pobresa energètica comptarà amb una dotació de 2,5 milions d’euros.

Cooperació internacional

Un dels àmbits d’actuació de l’AMB és la cooperació i l’educació per al desenvolupament, en què l’entitat realitza diferents projectes solidaris en països receptors, ja sigui de manera directa o amb el suport a projectes de diverses ONGD i els ajuntaments metropolitans. Per poder seguir desenvolupant i finançant els seus programes i activitats, l’Àrea d’Internacional i de Cooperació administrarà 1,75 milions d’euros durant el 2017. “Actualment, hi destinem al voltant del 0,4% del pressupost de l’AMB, però cada any anem incrementant aquest percentatge per arribar al 0,7%, el recomanat per les Nacions Unides”, afirma Torra.

Per primera vegada, aquest any es van posar en marxa projectes destinats a ajudar en origen en la crisi dels refugiats en països com el Líban, per exemple, i a més es va aprovar la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació a l’estranger amb una dotació econòmica de 500.000 euros. També en aquest context, i per al primer semestre del 2017, Barcelona té previst organitzar la primera reunió post-Habitat III, organitzada a l’octubre a l’Equador, i que servirà per tractar com les ciutats hauran d’implantar l’Agenda Urbana, l’instrument aprovat a la cimera de Quito per aconseguir un desenvolupament urbà sostenible. “La renovació de la flota de vehicles elèctrics serà un dels temes que està previst tractar-hi”, afegeix Torra.

Mobilitat i medi ambient

El foment de la mobilitat elèctrica és un altre aspecte important que vol posar en valor l’AMB. En l’apartat dedicat al transport, els pressupostos del 2017 han previst 1.625.000 euros per impulsar l’ús d’aquest tipus de vehicles, afegint-hi les bicicletes. “Hem deixat de comprar vehicles dièsel, ja que tenim un pla de renovació de la flota amb Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) per incorporar-ne d’elèctrics, híbrids i amb gas. Recentment hem comprat tres grans vehicles d’electricitat, fet en el qual som pioners a l’Estat”, apunta Torra.

La metròpolis es vol convertir en capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica. Per això destinarà 158,64 milions d’euros a la gestió de residus urbans, on els costos més significatius són els relacionats amb l’explotació dels ecoparcs i la gestió de la recollida selectiva i el triatge. “Hem superat el 36% de recollida selectiva, però portem uns anys estancats. Per complir la normativa europea i els objectius de la Generalitat, que arriben al 50% de cara al 2020, hem de posar el focus en la recollida de l’orgànica, que és el que no s’acaba de fer bé, i implantar noves solucions que millorin els resultats de la recollida selectiva”, avança el gerent de l’AMB.

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT