LLENGUA

Exigeixen a Wert que repari la discriminació lingüística del franquisme

Que l’Estat compensi el cost que van assumir les famílies per tenir escola catalana durant el franquisme en l’àmbit privat. Aquest és l’objectiu d’un grup de pares i mares que han promogut una reclamació al ministeri d’Educació, Cultura i Esports per exigir una indemnització que repari els perjudicis causats per la discriminació lingüística, ja que les classes en llengua catalana estaven prohibides i perseguides pel règim.

Els demandants -vinculats a una dotzena de centres- plantegen que el ministeri utilitzi el mateix criteri de valoració amb el qual ha calculat el cost d’escolaritzar els alumnes en llengua castellana. La petició, que encara no s’ha traslladat a Madrid a l’espera de recollir més adhesions, preveu que la compensació sigui de 6.000 euros per escolar i curs, amb efectes des del setembre del 1939 fins al juny del 1980, l’últim exercici en què l’Estat va assumir la competència abans de transferir-la a la Generalitat. Durant el franquisme van aparèixer iniciatives privades que oferien, de manera clandestina, educació en català. Molts d’aquests centres eren cooperatives i es van integrar al Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública Catalana (CEPEPC).

El + vist

El + comentat