Publicitat
Publicitat

"La majoria de gent infectada de tuberculosi no ho sap"

Pioner Mentre treballa amb el seu equip en el desenvolupament de la vacuna Ruti, aquest especialista en tuberculosi alerta que la malaltia està en expansió i que pot afectar a tothom

Per què som un dels països de la UE amb més casos de tuberculosi?

Als anys 70 es va decidir que ja hi hava una pauta antibiòtica un 99% eficaç i es va desmantellar tot el sistema de control de la tuberculosi, però aquí es va fer pitjor que en altres llocs i va quedar un residu de població infectada. A més, després hi va haver l'impacte de la sida i de la immigració. Si ve gent de països on la incidència de la tuberculosi és més alta, aquí també augmenta. Però es dóna la paradoxa que mentre hem focalitzat l'atenció en els immigrants, de la gent autòctona ningú en sospita i pràcticament més de la meitat dels casos són autòctons.

Però ningú pensa que pugui tenir tuberculosi.

La gent s'ha quedat amb la idea que és una malaltia eradicada mentre que no ho és. Està en expansió. En números absoluts no hi havia hagut mai tanta tuberculosi com ara. El 1993 es va declarar emergència mundial perquè no només no s'eradicava sinó que creixia i, en canvi, tothom pensa que la tuberculosi no existeix. És un dels grans fracassos en la lluita contra aquesta malaltia: no té visibilitat i està estigmatitzada. Està mal vista i políticament tampoc interessa parlar-ne perquè s'identifica amb un país poc desenvolupat, tot i que no és veritat.

Com t'infectes de tuberculosi?

A través de l'aire. I com la grip, et pots infectar a qualsevol lloc i la majoria de la gent no sap que està infectada. Només en un 30% dels casos se sap l'origen de la infecció. Quan t'infectes no notes res i no infectes a ningú, però quan desenvolupes la malaltia, com que pràcticament no té símptomes, pots infectar altra gent.

Qui es pot infectar?

Tothom, independentment del nivell socioeconòmic. Podem demostrar que un gran percentatge de malalts no ho són per condicions de malnutrició i pobresa, sinó que hi ha predisposicions genètiques que encara no sabem. I també va lligat a la fisiologia: els homes desenvolupen més la malaltia.

Quin és el tractament actual?

Nou mesos de tractament amb fàrmacs que són perjudicials per al fetge i molts l'abandonen, ja que només un 10% dels infectats desenvolupen la malaltia.

Més continguts de

PUBLICITAT
PUBLICITAT
PUBLICITAT