Ana Novella: "Hem d'aconseguir que els infants s'impliquin en la gestió pública"

Ana Novella és doctora en filosofia i ciències de l'educació de la Universitat de Barcelona (UB), on és membre del departament de teoria i història de l'educació de la Facultat de Pedagogia. Ha escrit el llibre Infants, participació i ciutat (Editorial Horsori), en el qual detalla la fórmula per convertir els Consells d'Infants creats en diversos municipis en un òrgan de participació vàlid.

Fins a quin punt és important que incorporem la visió de la infància en la gestió pública?

És rellevant perquè la mirada que poden tenir del que és la vida a la ciutat i de les necessitats del seu col·lectiu és diferent de la que podem definir com a adults. Francesco Tonucci, pedagog italià que és el pare de la criatura de la participació infantil en els municipis, diu que el nen té una altra perspectiva, perquè la seva manera de mirar la ciutat és molt neta i la seva anàlisi és espontània. Els infants tenen coses a dir, i així garantim el desenvolupament del seu exercici de ciutadà, també des d'un punt de vista polític.

¿La millor manera de vehicular la seva veu són els Consells d'Infants, creats en diversos municipis de Catalunya?

Els Consells d'Infants són òrgans de participació regulats en el reglament de participació ciutadana. El que hem d'aconseguir és que els infants s'impliquin en aquests projectes vinculats al govern de la ciutat i la gestió pública. També hem de vetllar perquè l'escola garanteixi el desenvolupament de l'exercici de la participació de l'infant i que en l'àmbit del lleure passi el mateix.

Com ha de ser un Consell d'Infants vàlid per a la ciutat i el nen?

Aquell en què els nens són dipositaris de la gestió i la seva activitat genera transformació a la ciutat. És important que la seva acció tingui sentit. Hem de desenvolupar la idea de l'infant com a ciutadà i activista cívic. El nen s'ha de reconèixer com a actiu de la seva pròpia ciutat.

¿Estem desplegant com tocaria aquests espais de participació?

Els Consells d'Infants a Catalunya van néixer el 1998 de la mà de la Diputació de Barcelona, que amb el suport del catedràtic Jaume Trilla i del pedagog Francesco Tonucci va ser la primera administració que ho va desenvolupar. La idea era que cada territori s'apropiés d'aquesta eina de participació i hi donés forma. Tots els consells es caracteritzen per un espai d'assemblea, on els nens prenen la paraula, i per la planificació de la participació. El municipi també fa un encàrrec als infants sobre alguna qüestió relacionada amb la ciutat, amb partida pressupostària, que reclama la seva mirada. La idea és que el Consell d'Infants perduri. Les experiències fins ara han estat satisfactòries. La xarxa va començar amb vuit municipis i ara ja són més d'una trentena.

Més continguts de