COMPTES PÚBLICS

Podem i El Pi s'uneixen per mantenir el nivell 33 perquè 172 expolítics el continuïn cobrant

Presenten una esmena conjunta al pressupost perquè els funcionaris el continuïn cobrant, però que les futures pujades de sou vagin a compte del plus

Podem i El Pi no volen que la supressió del nivell 33, el plus que cobren els funcionaris que han passat per la política, sigui dràstica. Ambdós grups han presentat una esmena conjunta al pressupost de la Comunitat Autònoma en la qual plantegen, bàsicament, que aquells funcionaris que estan cobrant aquest plus no el perdin de cop l'1 de gener, sinó que, a mesura que se'ls vagi augmentant el sou, l'increment vagi a compte del nivell 33. Aquests funcionaris deixarien de cobrar del tot el polèmic complement quan el seu sou s'hagués incrementat en la mateixa quantitat que perceben per aquest plus.

El projecte de pressuposts que tramita el Parlament per al 2016 suspèn durant un any l’aplicació d’aquest plus polític en previsió d’una nova llei de funció pública que l’eliminarà. L’esmena presentada permetria que els funcionaris que ja el cobren el seguissin rebent, almenys durant un temps, i que no es reconegui aquest dret a nou funcionaris. 172 exalts càrrecs el podrien continuar cobrant.

Podem, formació que integra el Pacte sense formar part del Govern (PSIB i MÉS), ha registrat en total 20 esmenes als pressuposts, cinc de les quals a l'articulat, com la que afecta el nivell 33. Aquesta esmena és l'única compartida amb El Pi. Les dues formacions la justifiquen per evitar que la supressió del plus polític provoqui demandes judicials d'aquells empleats públics que tenen reconegut aquest dret i això generi sentències que obliguin el Govern a indemnitzar-los per quantitats més importants que les que s'estalviaran amb la suspensió. Tot i que Podem i El Pi no tenen prou majoria per modificar el pressupost, el vot a favor del PP a la seva esmena provocaria que s'aprovàs i es canviàs el pressupost autonòmic per evitar la suspensió dràstica del complement.

Podem encara ha presentat una altra esmena que pot ser difícil d'assumir pel Govern. Aquest grup pretén que 40 milions d'euros que el Govern havia de destinar a amortitzar deute es destinin a millorar l'educació pública, tant pel que fa al personal com a infraestructures. Els 40 milions sortirien de l'increment de 102 milions d'euros que es produeix en l'amortització de deute. Podem entén que una part de l'increment de l'amortització no afecta a venciment de 2016 i, per tant, no és estrictament obligatori.

Tot i que Podem justifica en l'esmena que rebaixaria la partida d'amortització de deute per destinar-la a educació pública, en realitat l'esmena contindria un error, perquè els 40 milions surten de la mateixa partida d'Educació que es pretén incrementar.

De la resta d'esmenes de Podem amb efectes econòmics, en destaca una per destinar 1,5 milions d'euros a l'impuls d'actuacions en desenvolupament, innovació i recerca per afavorir el canvi en el model productiu. També n'hi ha una altra de mig milió d'euros per reforçar aquestes àrees en l'àmbit turístic i una de 700.000 euros perquè el SOIB ofereixi formació relacionada amb I+D+I. En l'àmbit del rescat ciutadà, es destinarien 550.000 euros a pal·liar la pobresa energètica i 250.000 euros a la millora de condicionament d'habitatges. També es preveuen 300.000 euros per a l'emissari de Talamanca, a Eivissa.

Quant a les esmenes a l'articulat, a banda de la que afecta el nivell 33, se n'ha presentada una perquè s'hagin de publicar tots els estudis, treballs tècnics i memòries que s'elaborin des de l'administració autonòmica i les seves empreses públiques. N'hi ha una altra perquè els estalvis que s'aconsegueixin a la Conselleria d'Educació, sobretot pel que fa a la concertada, es destinin a l'ensenyament públic i a inversió. I finalment, una darrera permetrà al Parlament i a la Sindicatura de Comptes disposar dels doblers que els sobrin del pressupost d'enguany.

Les esmenes registrades per Podem s'han plantejat prèviament en les reunions de coordinació del Pacte i és previsible que moltes acabin sent assumides, però la del nivell 33 i la que retalla 40 milions d'amortitzacions de deute per destinar-los a Educació serien les més complicades d'acceptar pel Govern. Tot i que Podem no té prou majoria per modificar el pressupost amb les seves esmenes, el vot favorable del PP als seus plantejaments provocaria canvis al pressupost.

Tant Podem com la resta de forces del Pacte sí que inclouen esmenes coincidents encaminades a la millora del transport terrestre amb 670.000 euros: 300.000 euros per al Consell de Menorca, 300.000 per al d'Eivissa i 70.000 per al de Formentera.