Demà comencen les proves a 4.500 alumnes per avaluar efectes de TIL

La selecció dels centres (35 de Mallorca, 8 de Eivissa, 6 de Menorca i un de Formentera) s'ha efectuat de forma aleatòria i no coincideixen amb els seleccionats per a la primera prova de diagnòstic

La Conselleria d'Educació inicia demà les segones proves de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística a uns 4.500 alumnes d'educació primària, que segons el Govern permetran conèixer l'evolució en el primer curs d'aplicació del decret de Tractament integrat de Llengües (TIL).

Les proves a alumnes de primer, tercer i cinquè d'educació primària es duen a terme per disposar d'informació "útil i veraç" que incideixi sobre la millora de la qualitat de l'educació a Balears i que permeti conèixer l'evolució de l'alumnat en el primer curs de aplicació del TIL, segons ha informat la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

Les proves, consistents en activitats de comprensió oral i escrita i expressió escrita en català, castellà i anglès, es duran a terme els dies 29 i 30 d'abril i 5 de maig a primer de primària i els dies 6, 7 i 8 de maig en tercer i cinquè, en 50 centres educatius entre públics, concertats i privats.

La selecció dels centres (35 de Mallorca, 8 de Eivissa, 6 de Menorca i un de Formentera) s'ha efectuat de forma aleatòria i no coincideixen amb els seleccionats per a la primera prova de diagnòstic efectuada al novembre. L'objectiu és garantir un resultat objectiu i una comparativa fiable.

Les proves mesuraran el nivell de consolidació de l'alumnat de les Balears en competència lingüística i, un cop analitzades les dades, es compararan amb els resultats obtinguts el novembre de 2013 per conèixer l'evolució de l'alumnat en el primer curs d'aplicació del TIL.

Les proves seran efectuades per un total de 50 correctors externs (un per centre) que han estat seleccionats en funció de diversos requisits com estar en actiu en un centre docent, ser especialista en llengua estrangera o estar en possessió del nivell B2, estar destinat a l'illa de referència on es dugui a terme la prova i no tenir obert cap expedient disciplinari.

Davant l'aplicació d'aquesta segona prova de diagnòstic, els tècnics de la Conselleria han celebrat reunions en els centres seleccionats i també en els centres no elegits, per explicar-los el procediment i la metodologia a seguir.

En la present avaluació s'utilitzen els denominats "ítems ancoratge", preguntes comuns o similars a les formulades al novembre, de manera que si es repetissin les proves al mateix alumnat avaluat el resultat no seria vàlid perquè els que les haguessin fet en les dues convocatòries tindrien avantatge.

La metodologia i el sistema emprat és el mateix que l'utilitzat en les proves PISA, que es fan cada tres anys i amb alumnat diferent.