El TC considera constitucional la llei de les retallades

El Tribunal Constitucional ha tombat la demanda presentada pel Col·lectiu de Funcionaris del Cos de la Policia d'Andorra (CFPA) i ha sentenciat que la Llei de contenció de la despesa pública, coneguda com a llei de les retallades, no és contrària a la Constitució

El Tribunal Constitucional considera que la la Llei de contenció de la despesa pública, coneguda com a llei de les retallades, no és contrària a la Carta Magna. Així ho dicta la sentència feta pública aquest dimarts sobre el procés incidental d'inconstitucionalitat interposat pel Tribunal de Batlles en relació a la demanda del Col·lectiu de Funcionaris del Cos de la Policia d'Andorra (CFPA) i a la qual ha tingut accés l'ANA.

Concretament, en relació al dubte de la ''proporcionalitat, justificació i congruència'' de la llei creant una situació desigual entre treballadors del sector públic i del sector privat, el TC argumenta que no és contrari a cap dels criteris prohibits per raó de discriminació que consten en l'article 6 de la Constitució –és a dir, per raó de naixement, de raça, de sexe, d'origen, de religió, d'opinió o de qualsevol altra condició relativa a una situació personal o social dels individus–.

Així, la reducció dels salaris dels treballadors públics no es fonamenta en cap d'aquests criteris de distinció prohibits a la Carta Magna, sinó que es va utilitzar ''un criteri de distinció que és el de la situació jurídica'' i ''estan alhora degudament justificades i proporcionades pel fet d'haver tingut en compte un criteri de progressivitat''. El TC tampoc considera que la reducció del salari dels funcionaris que perceben més de 3.000 euros sigui un impost encobert.

I finalment, l'al·legació relativa a una ''desigualtat'' entre els funcionaris ja que queden exclosos de les retallades els treballadors del Consell General, els de l'Agència de Protecció de Dades, el Raonador del Ciutadà, els del Tribunal Constitucional i els del Tribunal de Comptes, el TC la declara improcedent.