La importància de les revisions mèdiques en la pràctica del ‘running’

Una vintena de participants a la 24a Cursa de la Vila Olímpica se sotmetran a proves de monitoratge cardíac durant la prova

Fer esport i, especialment, sortir a córrer és beneficiós per a la salut. Els afeccionats al running es posen en forma d'una manera pràctica però per realitzar adequadament aquest esport cal conèixer les pròpies limitacions i tenir en compte la forma física per no realitzar sobreesforços que puguin ocasionar problemes de salut.

El 29 de juny, una vintena de participants voluntaris de la 24a edició de la Cursa de la Vila Olímpica de Barcelona se sotmetran a un monitoratge per controlar la seva resposta cardíaca mentre corren amb la finalitat d'avaluar el seu nivell de forma física.

A iniciativa de la plataforma de salut TuMédico.es, es col·locaran vint aparells holter capaços de realitzar un electrocardiograma de forma continuada i d'emmagatzemar els valors registrats durant tot el temps que els runners el duguin incorporat.

Un cop finalitzada la cursa, els especialistes mèdics que formen part d'aquesta iniciativa procediran a la lectura de les dades registrades i informaran els participants a la cursa sotmesos al monitoratge dels resultats finals. L'objectiu d'aquest anàlisi és el d'avaluar de quina manera el cor del corredor ha tolerat l'esforç realitzat i determinar el seu estat físic.

Aquesta iniciativa, que es durà a terme tant entre els participants a la Cursa de la Vila Olímpica que recorrin els 10 quilòmetres com els que en recorrin cinc, vol promoure les revisions mèdiques i conscienciar els practicants habituals de running de la seva importància per prevenir insuficiències cardíaques que es poden produir durant una activitat física intensa.