SERVEIS SOCIALS

El pressupost per a l'atenció primerenca augmentarà un 25 per cent el 2016

Inaugurat el nou Sediap d'Inca, que dóna servei a 91 al·lots

El pressupost de 2016 augmentarà un 25% la despesa destinada a atenció primerenca en Serveis Socials. Així ho ha confirmat avui la consellera, Fina Santiago, durant la inauguració d'un nou centre Sediap (Servei de desenvolupament infantil i atenció primerenca) a Inca. La despesa passarà dels 2,1 milions d'euros dels comptes de l'any passat a 2,8 milions. Aquests 700.000 euros més es destinaran a cobrir més sessions d'atenció primerenca, és a dir, de psicòlegs, logopedes, pedagogs, etc. per a nins i nines de 0 a 6 anys que tinguin alguna discapacitat.

Un dels motius per a aquest augment de pressupost és, segons Santiago, l'increment gradual del nombre d'infants que necessiten aquest servei. Actualment, la xifra és de devers 600 a les Illes Balears.

91 usuaris a Inca

El patronat Joan XXIII (Agrupació Pro Minusvàlids Psíquics de la comarca d'Inca) des d'avui disposa d'instal·lacions adequades per dur a terme el Sediap, que actualment dóna servei a 91 usuaris. "Vàrem començar fa deu anys, amb només cinc al·lots", ha recordat avui Bernat Tomàs, el president del patronat.

El nou Sediap està situat devora l'escola Joan XXIII. Té un equip tècnic compost per dues psicòlogues, dues fisioterapeutes i dues logopedes. A més, té suport extern d'un pediatre, una metgessa rehabilitadora i una psiquiatra, aportada per la seguretat social.

Les noves instal·lacions han suposat una inversió de 200.000 euros per part del patronat, finançades quasi totalment per fons propis de l'entitat. Santiago, de fet, ha posat avui el patronat Joan XXIII com a exemple de lluita i constància per acabar aconseguint tenir un espai en condicions. L'entitat va veure com a la fi s'inaugurava la residència de Crist Rei per a persones amb discapacitat intel·lectual fa prop de dos anys.

L'atenció primerenca

El servei d'atenció primerenca està dirigit a nins i nines i a les seves famílies i entorn. L'objectiu és donar resposta com més aviat millor a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nins amb trastorns en el seu desenvolupament o amb risc de patir-los. Perquè sigui eficient, necessita un equip de treball interdisciplinari.