NOMENAMENTS

El Parlament accedeix a la fi a aclarir si Toll-Messía té la titulació per ser síndic

A petició del PP i C's, els serveis jurídics faran un informe per determinar si el càrrec proposat per Podem té estudis “equivalents” als exigits per la llei

La mesa del Parlament ha decidit, finalment, encarregar un informe als serveis jurídics de la Cambra autonòmica per aclarir si la titulació que acredita el síndic de comptes Fernando Toll-Messía és l'adequada per poder ocupar aquest càrrec. La decisió respon a la petició que varen fer el PP i Ciutadans ara fa dos mesos, just després que fos nomenat síndic, i s'ha aprovat per unanimitat. El síndic nomenat a proposta de Podem no té cap de les titulacions que es requereixen explícitament per poder ser síndic en la llei que regula la Sindicatura de Comptes, una llei que també dóna la possibilitat d'accedir al càrrec amb una titulació “equivalent”. La discussió és si la titulació que ell acredita, la de Llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració, es pot considerar equivalent o no.

Els serveis jurídics del Parlament hauran d'interpretar l'article 17 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, on s'especifica que els síndics hauran de ser elegits pel Parlament “entre persones de reconeguda competència que estiguin en possessió d'algun dels títols de llicenciat en dret, economia, administració i direcció d'empreses, professor mercantil o equivalents, o pertanyin a cossos de funcionaris per a l'ingrés als quals s'exigeixi titulació acadèmica superior, i tinguin més de deu anys d'experiència professional acreditada”. Concretament, hauran de determinar què s'entén per titulacions “equivalents”. La intenció és que l'informe no sigui específic per al cas de Toll-Messías, sinó que serveixi per deixar clar d'ara endavant quines titulacions són equivalents a les que es requereixen explícitament.

Allò que no queda clar és què passaria si l'informe dels serveis jurídics del Parlament considerassin que la titulació de Toll-Messías no fos l'adequada per ser síndic de comptes, perquè aquest ja ha estat nomenat pel Parlament i ha pres possessió del càrrec. Precisament el síndic, en un escrit enviat a la Cambra autonòmica dilluns passat, demanava a la mesa que no s'emetés cap informe jurídic sobre la seva idoneïtat per al càrrec, com el que sol·liciten el PP i Ciutadans, perquè seria "extemporani i improcedent", després de la resolució del Parlament que el va nomenar. El síndic, a més, acusava el PP i Ciutadans, els dos grups que qüestionen la seva idoneïtat, de pretendre "una grollera maniobra" i "un atemptat a la sobirania popular" quan reclamen un informe jurídic que "menystingui" la decisió del Parlament. També retreia al PP que demanàs un informe després d'haver votat a favor del seu nomenament.

Els dos grups han valorat positivament aquest dimecres la decisió de la Cambra d'ordenar fer un informe, malgrat criticar el retard amb què ha actuat la mesa, i han aprofitat per retreure a Toll-Messía el to emprat en el darrer escrit. La portaveu popular, Marga Prohens, l'ha considerat “inadmissible” per “prepotent” i per la “manca de respecte” que desprèn cap a la Cambra, a la qual diu “què ha de fer”. El portaveu de Ciutadans, Xavier Pericay, també ha criticat “el to impropi d'un càrrec públic” emprat per Toll-Messía en l'escrit remès al Parlament i ha sentenciat que un càrrec amb el sou que té el síndic “no es pot manifestar en aquests termes”. Tant el PP com Ciutadans han denunciat les traves posades fins ara per la Cambra a la seva petició d'informe i han insistit que s'ha d'aclarir si Toll-Messía exerceix el càrrec complint “la llei”, per molt que, com diu ell, ja hagi estat nomenat pel Parlament.

Podem, la formació que va proposar Toll-Messías per ser síndic, no ha qüestionat que es faci aquest informe, al contrari. “Amb els nomenaments a proposta nostra el nivell d'exigència serà el mateix sinó més que amb la resta”, ha dit la portaveu parlamentària, Laura Camargo. “És una bona cosa que es faci bé i ens n'alegram”, ha sentenciat.

Més continguts de