Publicitat
Publicitat

Les previsions de les protectores d'animals apunten a un augment d'abandonaments aquest estiu

Abandonats més enllà de les vacances

Quan arriba l'estiu, l'abandonament de gats i gossos es dispara i els refugis i protectores s'omplen. Les vacances d'estiu, tot i ser un dels motius més greus d'abandó, no en són l'únic. La fi de la temporada de caça, les ventrades no controlades o els cadells que es regalen, juntament amb una normativa de protecció dels animals fragmentada i laxa, incrementen els abandonaments a Catalunya.

Saber el nombre real d'abandonaments d'animals de companyia és difícil, ja que no hi ha dades que agrupin tant la quantitat d'animals que es venen a les botigues de manera legal com els que es venen en xarxes il·legals o els cadells regalats després d'un part nombrós. I el cens, que és obligatori a tots els municipis catalans, no es compleix per part de tots els propietaris dels animals.

Per obtenir dades oficials sobre l'abandó a Catalunya, la Generalitat recomana consultar l'únic estudi actual sobre la matèria, elaborat per una fundació privada. Segons explica el departament de premsa de la Generalitat, "des de 2005 no s'elabora cap informe, en ser competència dels municipis".

El 2010, segons l'estudi esmentat, a Catalunya es van recollir més de 22.000 gossos i gats. Dit d'una altra manera, cada 23 minuts algú n'abandona un. Més de la meitat dels animals domèstics que viuen a les protectores han estat recollits al carrer per alguna entitat, i la resta hi han estat portats per particulars, a vegades els seus propietaris.

Els diferents centres, associacions, agrupacions i locals que es dediquen a la recollida, l'acolliment, l'adopció i la defensa dels animals de companyia a Catalunya coincideixen que aquestes xifres no reflecteixen la totalitat dels animals abandonats, perquè molts moren abans que algú es recullin.

L'època en què es comptabilitza el nombre més gran d'abandonaments de gats i gossos són els mesos entre març a setembre. No és casualitat que succeeixi més a l'estiu, però, contràriament al que se sol pensar, les vacances no en són l'única raó.

Estius negres

Les protectores catalanes expliquen que l'increment d'abandons es deu a una combinació de factors personals i legals que l'afavoreixen. Entre els primers destaquen les ventrades inesperades que no han estat controlades, i la manca d'interès per l'animal, la fi de la temporada de caça o les vacances d'estiu, que en alguns propietaris desperten la irresponsabilitat cap a les mascotes.

Les competències legislatives en matèria de protecció animal a l'estat espanyol són responsabilitat de les comunitats autònomes i municipis, fet que provoca diferents nivells d'implicació de les administracions. La llei de protecció d'animals a Catalunya regula els deures -alimentació i cura-, obligacions -vacunes, microxip d'identitat o cens- i prohibicions -abandonament o maltractaments- dels propietaris envers els animals. L'abandonament es considera una falta greu -molt greu si comporta un risc per a l'animal o un maltractament- i és sancionat amb multes d'entre 400 i 2.000 euros o d'entre 2.000 i 20.000 euros, respectivament. A la pràctica, el propietari queda impune en la majoria dels casos, ja que només un 28,9% dels animals recollits porta identificació o microxip.

Previsions preocupants

La xifra d'animals que ja han estat recollits els últims mesos ha fet saltar l'alarma i les previsions d'abandonaments aquest estiu apunten un clar augment. Molts centres de protecció d'animals ja han previst mesures excepcionals com ampliar l'horari de recollida a les 24 hores del dia. Una opció força altruista, si es té en compte que aquestes entitats fa temps que treballen amb recursos mínims i amb voluntariat. Els seus pressupostos i les aportacions dels socis s'han vist reduïts a causa de la crisi, mentre que el nombre de gats i gossos abandonats augmenta cada any.

Les campanyes de sensibilització social són una de les millors vies de conscienciació contra l'abandonament dels animals domèstics. La crisi també ha provocat la reducció del pressupost de les administracions públiques, i aquest tipus d'accions de sensibilització han quedat a mans de les entitats protectores, els centres veterinaris i les empreses d'alimentació d'animals.

Les entitats protectores destaquen altres mesures importants per eradicar l'abandonament dels animals domèstics com l'exigència de lleis i sancions més estrictes, l'esterilització dels animals, la identificació obligatòria amb censos, el microxip i la placa identificativa, la prohibició de la venda d'animals i més implicació de les autoritats i els professionals del sector.

Davant de les dificultats econòmiques i d'espai de les entitats protectores, les adopcions d'animals són de gran ajuda. Aquest gest solidari garanteix que l'animal recobri la llibertat, però també que visqui i no sigui sacrificat. Pel que fa a adopcions, Catalunya és una de les comunitats més compromeses de l'Estat. El 2010 s'hi van realitzar unes 7.500 adopcions, 2.000 menys que el 2009. Les adopcions internacionals són una altra sortida per a un 21% dels animals recollits al carrer al nostre país. Els menys afortunats viuran engabiats gran part de la seva vida o bé moriran per eutanàsia.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de