Aigües de Barcelona ajornarà les factures als jubilats amb greus dificultats econòmiques

Ha signat un acord amb la Creu Roja amb el qual els majors de 65 anys que acreditin problemes seran bonificats durant un període de quatre mesos

La Creu Roja de Catalunya i Aigües de Barcelona han signat un acord segons el qual les dues entitats es comprometen a fer front a la dificultat de pagament de la factura d'aigua corrent per a les persones majors de 65 anys i titulars del contracte de subministrament en vigor de l'habitatge habitual i que disposin de l'acreditació de la Creu Roja per accedir a l'ajut. Als que rebin la bonificació se'ls ajornarà el cobrament de les factures pendents i se'ls habilitarà de nou el subministrament, si l'havien perdut per impagament, per als quatre mesos següents. Han signat l'acord el president de la Creu Roja de Catalunya, Josep Marquès, i el director general d'Aigües de Barcelona, Ignacio Escudero. L'ajuda complementària s'atorgarà per un període de quatre mesos i s'ha calculat basant-se en un habitatge de tres persones i un consum de 100 litres per persona i dia, que és el consum que determina l'Organització Mundial de la Salut per cobrir les necessitats bàsiques.

La bonificació no s'aplicarà als tributs associats al consum d'aigua inclosos en la factura, com el cànon de l'aigua, la taxa de clavegueram o la taxa metropolitana de tractament i deposició de residus municipals (TMTR) i l'IVA.

Els municipis que integren l'àmbit de prestació de serveis d'Aigües de Barcelona i que, per tant, es podran beneficiar dels acords del conveni són: Badalona, Barcelona, Begues, Les Botigues de Sitges, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, Sant Adrià del Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Gramenet, Pallejà, el Papiol, Torrelles de Llobregat i Viladecans.

El pagament dels subministraments, com ara l'aigua corrent, a les llars catalanes que es troben en més risc d'exclusió social és un fet identificat per la Creu Roja a través dels successius estudis de l'Observatori de Vulnerabilitat i que té a veure amb l'anomenada pobresa energètica.

De fet, el juny de 2012, amb la publicació del 3r estudi de l'Observatori de Vulnerabilitat, amb el títol de 'L'impacte de la crisi en les persones grans', es va constatar que el 73,8% de persones grans enquestades que són beneficiàries dels projectes de lluita contra la pobresa de la Creu Roja han hagut de canviar els seus hàbits per reduir el consum energètic i de l'aigua corrent. Aquest estalvi s'ha produït bàsicament reduint la neteja de la llar, la higiene personal i, fins i tot, accedint més sovint a les fonts públiques.