SOCIETAT

L'Ajuntament de Barcelona lamenta que “encara avui hàgim de lluitar pel reconeixement del català”

El primer tinent d'alcalde, Joaquim Forn, ha criticat la voluntat "de buscar un problema on no n'hi ha" i ha deixat clar que la llengua vehicular del consistori seguirà sent el català

El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, ha lamentat "profundament que encara avui hàgim de lluitar pel ple reconeixement de la llengua" en relació amb la sentència del TSJC que anul·la que el català sigui la llengua "preferent" al consistori tal com estableix el seu reglament. Tot i així, ha afirmat que la sentència "avala directament que el català és la llengua d'ús oficial i normal de l'Ajuntament" i, per tant, el consistori entén que "queda molt clar que el català és la llengua d'ús normal de l'Ajuntament i ha de ser emprada en les seves tasques i relacions". "El català seguirà sent la llengua vehicular de l'Ajuntament", ha asseverat Forn.

L'Ajuntament de Barcelona seguirà utilitzant la llengua catalana "amb plena normalitat" tot i la sentència del TSJC que anul·la el caràcter preferent que té la llengua catalana segons estableix l'article 2 del reglament aprovat pel Plenari del Consell Municipal. Forn ha remarcat que la relació lingüística de l'Ajuntament amb els ciutadans "mai ha tingut ni un sol problema greu i sempre s'ha desenvolupat en plena normalitat i convivència". Així, ha assegurat que no hi ha hagut ciutadans que s'hagin queixat.

Tot i així, ha lamentat, el PP va recórrer contra més de 25 disposicions del reglament i ha subratllat que "el català no ha estat mai un problema com alguns volen fer veure". També ha demanat que no s'utilitzi la llengua con un element de confrontació política. "El català és un element de cohesió i un instrument de convivència al qual de cap de les maneres renunciarem", ha sentenciat, advertint que "seguirem utilitzant el català en la nostra relació quotidiana amb els ciutadans".

"El català seguirà sent la llengua vehicular de l'Ajuntament"


Forn ha carregat contra la sentència afirmant que és "contrària a l'Estatut" perquè elimina el terme 'preferent' de la llengua. Tot i així, ha afirmat que tot i que s'elimina el terme 'preferent' de l'article 2, "queda molt clar que el català és la llengua d'ús normal de l'Ajuntament de Barcelona i ha de ser emprat en les seves tasques i relacions". "El català seguirà sent la llengua vehicular de l'Ajuntament", ha assegurat, remarcant que les maneres de fer del consistori "seguiran exercint-se sense problemes i amb naturalitat".

El PP també havia demanat la nulitat de l'article 3 del reglament que estableix que les actuacions internes de l'Ajuntament s'han de fer en català. Forn ha celebrat que el TSJC el mantingui "deixant molt clar que les actuacions internes s'han de fer en català". L'article explicita que les actuacions internes de l'Ajuntament s'han de fer en català, així com també les actes de les sessions i la redacció de la documentació per part de les dependències administratives.

També, per exemple, els impresos, els rètols indicatius d'oficines i despatxos, els segells i altres elements anàlegs han de ser escrits en català. En els procediments administratius tramitats per l'Ajuntament s'ha d'emprar el català, sense perjudici del dret dels ciutadans a presentar documents i rebre notificacions en castellà.

Forn ha recalcat que qualsevol ciutadà que demani ser atès en castellà té reconegut aquest dret com ha passat sempre" ja que "en les relacions individuals s'utilitza l'idioma emprat pel ciutadà".

L'Ajuntament de Barcelona ha encarregat als serveis jurídics que analitzi detalladament la sentència i estudiarà la possibilitat de presentar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.