Alerten del risc cardiovascular associat a prendre dosis altes d'ibuprofèn

Els metges lamenten que la societat actual està "ibuprofenitzada"

El ministeri de Sanitat ha advertit aquest dilluns del risc cardiovascular que comporta prendre dosis altes d'ibuprofèn i dexibuprofèn i ha recomanat "avaluar acuradament" el perill que pot comportar un tractament a llarg termini amb aquests medicaments en pacients amb problemes cardiovasculars.

Es considera que una dosi alta d'ibuprofèn, associada amb un major risc de trombosi arterial, és aquella igual o major a 2.400 mil·ligrams al dia. Les dosis de fins a 1.200 mil·ligrams al dia, que són les que es fan servir habitualment com a analgèsic, antiinflamatori ocasional o antitèrmic, "no s'associen a un increment de risc cardiovascular", ha precisat el ministeri. El mateix passa amb el dexibuprofèn, però tenint en compte que 2.400 mil·ligrams d'ibuprofèn equivalen a 1.200 mil·ligrams de dexibuprofèn, és a dir, la meitat.

La recomanació de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) arriba després de la revisió que ha fet el Comitè per a l'Avaluació de Riscos en Farmacovigilància europeu (PRAC) sobre el risc cardiovascular d'ibuprofèn i dexibuprofèn. La primera és no receptar altes dosis d'ibuprofèn (2.400 mil·ligrams diaris o més) o de dexibuprofèn (1.200 mil·ligrams diaris o més) a pacients amb patologia cardiovascular greu com insuficiència cardíaca, cardiopatia isquèmica establerta, malaltia arterial perifèrica o malaltia cerebrovascular. A més a més, abans d'iniciar tractament a llarg termini amb aquests medicaments, especialment si es requereixen dosis altes, recomana considerar els factors de risc cardiovascular del pacient.

Igual que amb tots els antiinflamatoris no esteroïdals, les autoritats sanitàries demanen que s'utilitzi la dosi més baixa possible durant el menor temps possible que permeti controlar els símptomes d'acord amb l'objectiu terapèutic establert. En tot cas, l'AEMPS ha assenyalat que no hi ha risc d'infart o trombosi arterial amb l'ús ocasional d'ibuprofèn o si se'n prenen al dia 1.200 mil·ligrams o menys.

L'ibuprofèn és un antiinflamatori no esteroïdal (AINE) autoritzat per al tractament de processos dolorosos d'intensitat lleu i moderada, febre i processos reumàtics i inflamatoris, i es comercialitza sota diversos noms comercials i com a medicament genèric.

A l'estat espanyol menys del 2% dels pacients als quals es prescriu ibuprofèn, un medicament que es pot comprar sense recepta, reben dosis de 2.400 mil·ligrams al dia. En el cas del dexibuprofèn, que s'utilitza molt menys que l'ibuprofèn, la proporció de pacients als quals es prescriu una dosi alta (1.200 mg/dia) és més gran.

Alerta dels metges

Per altra banda, el president de la Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (Semergen), José Luis Llisterri, ha opinat que la societat espanyola està "ibuprofenitzada" i ha advocat per la conscienciació i "educació sanitària" per disminuir el consum d'aquest medicament.

El president de Semergen, que ha acudit a l'acte de commemoració del Dia Nacional d'Atenció Primària, ha indicat que en "processos banals" com amigdalitis o faringitis, en els quals els pacients prenen una dosi de 600 mil·ligrams cada vuit hores durant tres o quatre dies, no hi ha efectes secundaris. "El problema ve quan s'estén aquest tractament als 8, 10 ó 15 dies, que és quan es pot produir elevació de la pressió arterial", ha explicat Llisterri.

Així, ha explicat que prendre ibuprofèn de 600 mil·ligrams puntualment per un mal de cap "no suposa res". "Hem ibuprofenitzat la societat", ha dit el president de Semergen, que ha recordat que quan un pacient va a la farmàcia a demanar un antiinflamatori per un procés amigdalí, faringi o gripal, per exemple, se li ha de dispensar ibuprofèn de 400 mg i no de 600 mg.