CIUTATS

Un espai de vuit hectàrees

Barcelona i l'Hospitalet comencen les obres del gran parc metropolità de Can Rigal

Els treballs està previst que s'acabin a mitjans del 2012 i suposen una inversió de 229 milions d'euros. Passarà a formar part de la Xarxa de Parcs Metropolitans

Les obres del gran parc metropolità de Can Rigal han començat. Ho han fet per la banda de les Corts i està previst que finalitzin el 2012. L'espai ocuparà unes 8 hectàrees entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat i tindrà diverses zones d'esbarjo. El gran parc és fruit de la col·laboració entre els Ajuntaments de Barcelona i de l'Hospitalet, que comparteixen la titularitat de l'espai, i de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), que n'assumeix el cost i la redacció del projecte. Quan estigui acabat, el parc passarà a formar part de la Xarxa de Parcs Metropolitans. Entitats veïnals de les Corts i de l'Hospitalet han fet propostes dels usos que tindrà el futur parc. Can Rigal, el primer gran parc metropolità situat entre Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, comença a prendre forma. A finals d'octubre van començar les obres amb els moviments de terra necessaris per a condicionar el solar. El parc té previst finalitzar-se a mitjans del 2012. Aquest gran espai es convertirà en un parc de 7,9 hectàrees de terreny -l'equivalent a més de 8 camps de futbol-- amb diferents usos, sota la filosofia d'un gran espai verd unitari, amb equipaments i zones d'esbarjo repartits per tot l'àmbit.

Des de finals d'aquest estiu passat, el solar s'ha anat buidant dels usos que s'havien establert provisionalment. Ara s'ha tancat el seu perímetre i s'ha començat a treballar en la construcció del nou parc. El seu disseny parteix d'un treball conjunt entre els dos municipis i els veïns del districte de les Corts i del barris de la Florida i Pubilla Cases de l'Hospitalet, i s'ha fet tenint en compte tres criteris bàsics: que sigui ecoeficient, sostenible i visualment obert.

De les propostes dels veïns ha sorgit un parc format per una plaça vestíbul a l'entrada, amb bars i lavabos, un amfiteatre, sorrals i jocs infantils per a nens d'un a 12 anys, pistes de petanca, una pista esportiva polivalent, un frontó, una zona de pic-nic, una zona d'esbarjo per a gossos i horts urbans.

Aquest parc és fruit de la col·laboració dels consistoris de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, i de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (MMAMB), que ha assumit el vessant tècnic, a través dels seus equips tècnics.

El pressupost, inclòs dins del Pla d'Inversions de la MMAMB, està dotat amb 229 milions d'euros. La MMAMB assumirà previsiblement el posterior manteniment del parc de Can Rigal, incorporant-lo a la Xarxa de Parcs Metropolitans.

Can Rigal és en l'espai limítrof de propietat compartida entre l'Ajuntament de Barcelona i el de l'Hospitalet de Llobregat. La part que correspon a Barcelona està situada a les Corts, entre l'avinguda d'Albert Bastardas i el carrer de Carles Ferrer Salat, i ocupa aproximadament 1,9 hectàrees. Està qualificada pel Pla General Metropolità (PGM) com a parc urbà públic de nova creació (clau 6c) i va ser expropiada el 29 de desembre de 2005.

El Servei de Projectes i Obres de l'Espai Públic de la MMAMB s'ha encarregat de la redacció del projecte del parc metropolità de Can Rigal. L'avantprojecte es va presentar per primera vegada davant la Comissió de Seguiment i de Treball de Can Rigal, formada per representants d'entitats veïnals i dels grups polítics de les Corts, el 13 d'abril de 2010, i que va ser rebut de forma molt positiva en la seva globalitat, segons assenyala l'Ajuntament de Barcelona.

Aquesta mateixa comissió, en la seva primera reunió constitutiva del dia 13 d'octubre de 2009, ja va ser l'encarregada de dibuixar les bases per al disseny del parc i dels seus futurs usos, i a partir de les seves aportacions la MMAMB ha realitzat l'avantprojecte.

Un cop redactat el projecte, s'han iniciat les obres per la part barcelonina.

Més continguts de