Carta de 13 associacions catalanes contra el redactat de la nova llei del voluntariat

S'han unit sota el paraigua de la Xarxa d'Associacionisme de Catalunya per reclamar que s'elimini l'excessiva burocràcia i es protegeixi l'activitat associativa

Tretze entitats i federacions d'associacions catalanes, coordinades a través de la Xarxa d’Associacionisme de Catalunya, es mostren crítiques davant l’excés de regulació de l’actual redactat de la llei del voluntariat i aposten per una llei que enforteixi i protegeixi l’activitat associativa. Per modificar aquest redactat abans que s'aprovi, han escrit una carta que han enviat a tots els diputats.

La carta:

La Xarxa d’Associacionisme de Catalunya és un espai de coordinació i intercanvi entre diferents federacions i plataformes d’entitats de base associativa per compartir necessitats i reptes conjunts i respondre-hi de manera inclusiva amb l’objectiu de visualitzar i enfortir la societat civil al nostre país.

Des d’aquest espai, defensem la participació social de la ciutadania i apostem per un voluntariat o implicació de matriu associativa, basat en la participació col·lectiva, l’absència de lucre, la democràcia interna i l’impacte i transformació personal, local i global. Ens identifiquem, doncs, amb l’associacionisme com a punt de trobada d’aquesta realitat. Per aquest motiu apostem per l’associació com a forma jurídica de referència per respondre a aquesta realitat, tot i que no és l’única possible, i valorem també la participació no formal.

En relació al projecte de llei de voluntariat, l’estiu del 2014 i després d’un important debat, ja vam fer un seguit de reflexions en relació a l’associacionisme i el voluntariat. És en el marc de l’esmentada xarxa que ha sorgit aquest nou text, obert també a altres federacions d’entitats.

– Apostem per un nou redactat de la llei, més inclusiu amb la diversitat existent i que pugui recollir més adequadament l’extensa realitat associativa. També apostem per incloure aquells elements positius de l’actual articulat, com és que l’administració no gestioni projectes ni activitats de voluntariat.

– Demanem que una llei d’aquestes característiques es basi en polítiques de foment i suport (reconeixement, visibilitat, espais, finançament, fiscalitat, promoció, foment de la participació, protecció davant d’altres normatives...).

– Per tal que la llei ajudi a fomentar un voluntariat o implicació de matriu associativa, demanem que faciliti l’activitat de les associacions i altres entitats de base associativa i, alhora, reguli la resta d’entitats sense ànim de lucre que tenen projectes de voluntariat, amb l’objectiu de garantir-ne la bona gestió i promoure models basats en la participació.

Per tot això, considerem que cal una llei per al foment i suport a l’associacionisme que inclogui els aspectes particulars referits al voluntariat. Entenem que aquesta opció ajudaria a resoldre la complexitat existent en l’àmbit d’aplicació de l’actual projecte de llei. En aquest sentit, i abans de redactar un articulat adaptat a aquest enfocament, voldríem demanar al vostre grup parlamentari quin és el grau d’acord amb aquesta proposta.

Les entitats sotasignats són:

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya

Moviment Laic i Progressista

Federació d'Associacions de Gent Gran Catalunya

Lafede.cat

Confavc

Federació d'Ecologistes de Catalunya

Consell d'Associacions de Barcelona

Consell de la Joventut de Barcelona

Federació Catalana d'Entitats Corals

Federació Catalana d'Escoltisme i Guiatge

Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de Catalunya