Publicitat
Publicitat

Educació

Catalunya té la taxa d'abandonament escolar més alta de la Unió Europea, a excepció de Malta

Tot i el descens dels últims tres anys, encara hi ha un 20% de 'ni-ni' entre els joves de 16 a 24 anys

Tot i que l'abandonament escolar s'ha reduït un 7% a Catalunya en els últims tres anys, encara hi ha un 26% de joves que no continuen estudiant després de l'educació obligatòria, a més d'un 21,8% que ni tan sols aconsegueix el graduat d'ESO. Aquestes xifres ens situen al capdavant de la Unió Europea en taxa d'abandonament escolar, només per darrere de Malta i al nivell de la mitjana de l'estat espanyol, que és del 26,5%.

En la presentació del seu anuari de l'educació a Catalunya, la Fundació Bofill alerta que aquest és el problema més greu del nostre sistema educatiu i que cal afrontar-lo de manera decidida, "molt més que l'assoliment de competències PISA" dels nostres estudiants, assenyala el director de la Fundació, Ismael Palacín.

Segons els autors de l'estudi, l'alt índex d'abandonament no es deu a la mala adquisició de competències a l'escola i l'institut, ja que els nois que no assoleixen els nivells mínims exigits a l'ESO són el 15%, una proporció inferior als que abandonen, sinó que es deu més aviat a problemes de "trajectòria escolar", és a dir, al fet que el sistema educatiu no ofereix a aquests nois opcions d'escolarització prou atractives per mantenir-los en el sistema, segons el director de l'anuari, Miquel Martínez.

"Caldria potenciar molt més el pes de la formació professional (FP), que a Catalunya és dels més baixos de tots els països europeus (un 16% de FP en comparació amb els estudis obligatoris) i també caldria generar expectatives sobre la importància de la formació i de l'aprenentatge al llarg de tota la vida", assenyala Martínez.

Entre els joves catalans de 16 a 24 anys, n'hi ha 140.000 que ni estudien ni treballen. Un 20,2% de 'ni-ni', amb dades del segon trimestre del 2012, que s'han reduït també en els últims tres anys, des del 23% del 2009.

Polarització del nivell d'estudis

L'anuari també denuncia la manca d'adequació dels nivells formatius dels catalans i les necessitats del mercat laboral. Un 41% dels catalans tenen un títol universitari però només el 32% dels llocs de treball ho requereixen.

Destaca també la polarització en el nivell d'estudis dels joves catalans i de la població en general. Dels catalans de 25 a 34 anys, el 39,5% té estudis universitaris, mentre que a l'altre extrem, un 36,8% té només el graduat de l'ESO o ni això. Només el 23,7% d'aquesta població té un nivell d'estudis mitjà, d'un FP mitjà, per exemple.

El mateix passa amb la població general d'entre 25 i 64 anys, però encara més agreujat, perquè el 47,4% només té l'ESO com a molt i el 30% té estudis universitaris, mentre que la franja mitjana es redueix al 21,9%.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de