Catalunya rebrà 106,17 milions fins al 2017 per implantar la nova FP bàsica de la Lomce

Serà la quarta comunitat que rebrà més recursos del ministeri d'Educació

Catalunya rebrà un total de 106,17 milions d'euros entre el 2014 i el 2017 per a la implantació de la nova formació professional bàsica que introdueix la Lomce. Així ho recull el document 'Proposta de criteris i distribució dels crèdits per al finançament dels sobrecostos que suposa la implantació dels nous cicles de formació professional bàsica i de les opcions d'ensenyament acadèmiques i aplicades a tercer i quart d'ESO', elaborat pel ministeri d'Educació, al qual ha tingut l'agència EFE. Aquesta proposa serà debatuda dilluns pel ministre Wert i els consellers autonòmics a la conferència sectorial d'educació.

Catalunya rebrà 3,57 milions el 2014, 13,09 milions el 2015, 38,79 milions el 2016 i 50,70 milions el 2017. Serà la quarta comunitat que rebrà més recursos, per darrera d'Andalusia (189,67 milions), País Valencià (112,12 milions) i la Comunitat de Madrid (110,89 milions). El cost per a tot l'Estat serà de 964,14 milions d'euros, dels quals 614 provindran de les ajudes del Fons Social Europeu i la resta del mateix ministeri d'Educació. Del 2017 al 2020, l'aplicació de la Lomce tindrà un cost de 1.200 milions que hauran de ser cofinançats per les comunitats autònomes.

Per a la formació professional bàsica, la subdirecció general d'estadístiques i estudis del ministeri ha fet una estimació del cost per alumne i curs de 5.219,60 euros, que es basa en el curs 2011-12. Per a les opcions d'ensenyament acadèmiques i aplicades a tercer i quart d'ESO, el document apunta que "la incidència del cost derivarà de les necessitats del professorat", quantificades en hores/professor. La referència és una ràtio de 30 alumnes/grup i 20 hores/professor setmanals per als centres públics i 23 hores/professor per als concertats. El cost anual per professor d'ESO de la pública s'estima en 36.208 euros a la pública i 32.270 a la concertada.