Catalunya registra 480 atacs d'ossos, llops i voltors a ramats des del 2010

La Generalitat ha pagat indemnitzacions per valor de quasi 185.000 euros

La Generalitat de Catalunya ha comptabilitzat un total de 480 atacs d'animals salvatges protegits, bàsicament ossos, llops i voltors, a ramats de bestiar des de l'any 2010, uns atacs que han suposat pagar indemnitzacions per import de més de 184.350 euros.

La xifra l'ha donat a conèixer el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, en una resposta parlamentària que ha publicat el 'Butlletí Oficial del Parlament' (BOPC). La conselleria ha detallat que l'any 2010 va ser quan més atacs es van registrar, amb un total de 110, i també va ser quan es van pagar més indemnitzacions, 66.924 euros.

Per contra, l'any 2014 va ser el que menys atacs va registrar, només 13, que van requerir el pagament de 3.666 euros en indemnitzacions a ramaders.

Aquest any 2018 el departament de Territori i Sostenibilitat ha obert 82 expedients d'atacs i té pendents de resoldre les indemnitzacions que haurà de pagar.