Catorze farmàcies catalanes s'han negat a vendre la píndola postcoital

El TC va avalar dilluns passat aquesta possibilitat arran d'un cas detectat a Sevilla

Un total de 14 establiments de farmàcia i 17 farmacèutics s'han acollit a l'objecció de consciència per no dispensar l'anomenada píndola de l'endemà, un dret que aquesta setmana ha avalat el Tribunal Constitucional. El TC va publicar dilluns una sentència en la qual reconeix el dret a l' objecció de consciència d'un farmacèutic de Sevilla que va ser sancionat amb una multa de 3.300 euros per negar-se a dispensar el 2008 aquest fàrmac.

El TC considera que el farmacèutic no va vulnerar el dret de la dona a la salut sexual i reproductiva i que la sanció sí que va atemptar contra el dret a l'objecció de consciència com a manifestació de la llibertat ideològica i religiosa, que la Constitució reconeix en el seu article 16.1.

Fonts del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya han informat aquest dimecres que a Catalunya només s'han acollit a l' objecció de consciència per no vendre la píndola postcoital 14 de les 3.100 farmàcies que hi ha. Des de setembre del 2009, la dispensació de la píndola postcoital es fa sense necessitat de recepta mèdica i directament a les oficines de farmàcia.

Aquell any, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya va redactar un document de recomanacions amb el departament de Salut en el qual recomanava que "davant de qualsevol eventualitat que impossibiliti o dificulti l'accés a l'AE (anticonceptiu d'emergència) s'adoptin les mesures necessàries perquè la usuària tingui garantit aquest accés abans que s'esgoti el termini de 72 hores dins el qual és efectiva".

Segons aquest document, en cas que el farmacèutic objecti, el professional ha d'indicar a la persona que li demana la píndola el punt més pròxim on la pot aconseguir i possibilitar que el tractament es pugui fer a temps i sense retard perquè no pugui tenir conseqüències en les condicions d'eficàcia. El text indica que els farmacèutics que no vulguin vendre la pastilla han de proposar a la usuària que acudeixi al centre d'atenció primària més pròxim o bé a una altra oficina de farmàcia pròxima.

"L'objecció de consciència en l'àmbit sanitari, entesa com dret a la llibertat ideològica, no està regulada explícitament per l'ordenament jurídic actual", han recordat fonts del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya.

Si algun professional sanitari apel·la a l'article 16.1 de la Constitució, sobre llibertat ideològica, per evitar la dispensació de l'AE, "aquest fet no pot ser arbitrari i ha de ser notificat individualment, amb caràcter previ i per escrit al seu Col·legi corresponent", han assenyalat les mateixes fonts. "A més s'ha de dispensar l'AE, encara que s'hagi apel·lat a l'objecció de consciència, si les alternatives d'accés al medicament suposen que s'esgoti el termini de 72 hores dins les quals és efectiva la píndola", han afegit.

Quan es va posar en marxa la venda de la píndola anticonceptiva sense recepta, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya va elaborar un llistat d'objectors en el qual aquest any figuren 14 oficines de farmàcia i 17 farmacèutics. "Aquests farmacèutics poden exercir aquest dret, sempre que no vagi en contra de la correcta assistència sanitària, perquè preval el dret de l'usuari sobre el farmacèutic objector", segons el Col·legi de Farmacèutics. En qualsevol cas, les farmàcies que estan en servei d'urgències o molt aïllades no podrien exercir el dret d'objecció de consciència, encara que la píndola també se subministra a les àrees de planificació familiar dels hospitals.