SALUT

El Clínic fa servir amb èxit una tècnica innovadora per extirpar tumors mitjançant material radioactiu

La llavor, de baixa toxicitat, no té conseqüències per a pacients ni per a professionals

L'Hospital Clínic és el primer centre de Catalunya que ha aplicat amb èxit una tècnica innovadora per localitzar i extirpar tumors no palpables mitjançant material radioactiu. La tècnica es va començar a utilitzar per primer cop aquest mes d'octubre i ja s'ha fet servir en onze pacients de càncer de mama i un de paratiroide.

La cirurgia radioguiada consisteix en inserir una mena de llavor radioactiva en el tumor –es tracta d'una càpsula de titani que conté iode 125– que emet activitat radioactiva en petites dosis, i això permet localitzar i extirpar la lesió de forma més precisa i preservar, per tant, el teixit sa.

La llavor, que fa quatre mil·límetres de longitud, s'introdueix el dia o dies abans de la intervenció a la zona de la lesió a través d'una agulla, i la pacient –la tècnica només s'ha usat fins ara en dones al Clínic– pot continuar fent vida normal fins que entri a quiròfan. La llavor de iode té la mínima quantitat de radioactivitat imprescindible per dur a terme la tècnica amb èxit i no té conseqüències ni per als professionals ni per a les pacients.

Durant la intervenció, el cirurgià detecta l'activitat radioactiva del iode mitjançant l'ús d'una sonda de detecció de raigs gamma per localitzar el tumor i extirpar-lo. Posteriorment, la llavor es retira i s'emmagatzema al Servei de Medicina Nuclear. "És una alternativa molt segura i eficaç per ajudar els cirurgians a localitzar el tumor, i podem garantir-ne l'extirpació sense lesionar els teixits del voltant", ha destacat Imma Alonso, ginecòloga cirurgiana de l'Hospital Clínic, que ha emmarcat aquest tècnica en la "medicina de precisió i personalitzada". Està especialment indicat en tumors de mama no palpables i en aquelles pacients que fan metàstasi als ganglis limfàtics de l'aixella, ja que permet extirpar només els ganglis afectats i no tots, com passava fins ara. "Abans es feia un buidament complet i això és una cirurgia agressiva", ha afegit Alonso. Aproximament a un 40% de les pacients de càncer de mama se'ls practica una limfadenectomia –extirpació total dels ganglis–, i són aquestes pacients les que se'n podrien beneficiar, ja que s'evitarien molts efectes secundaris com ara pèrdua de mobilitat del braç o limfoedemes (inflor del braç). "I aquestes seqüeles es poden estalviar en un percentatge important de pacients", diu aquesta ginecòloga.

No tots els tumors, però, són candidats idonis per realitzar aquesta tècnica. Depèn de com es manifesti el tumor. "Ha de ser qualsevol lesió que estigui ben localitzada i delimitada i es pugui veure per ecografia. I abans d'aplicar-la hem de tenir el mapa de la lesió", ha explicat el radiòleg Sergi Ganau.

A Europa, aquesta llavor es fa servir per a braquiteràpia, cirurgia de pròstata i ocular, i per poder-la aplicar amb altres indicacions s'ha de demanar una autorització per fer-la servir fora de la indicació per a la qual va ser concebuda. És molt útil en casos de càncer de mama. "La majoria són tumors no palpables que no es toquen. Gràcies als programes de cribatge es detecten tumors en fases tan inicials que el pacient ni els nota. I com que no es poden palpar, necessitem l'ajuda del radiòleg perquè ens indiqui on és el tumor", ha dit Alonso.