Colau frena la polèmica reformulació de les escoles de música

El govern municipal demana una pròrroga de les licitacions per obrir el diàleg amb els afectats

L'anunci que el govern d'Ada Colau havia dissenyat un nou model per a les escoles municipals de música i que seria d'aplicació immediata als tres centres que funcionen a mb gestió externalitzada, on es preveia que els canvis s'incloguessin en la nova licitació i s'apliquessin el curs que ve, va revoltar els cinc centres de la ciutat. S'oposaven a mesures com poder donar servei a més alumnes i, a canvi, reduir el nombre de classes particulars i fomentar les sessions de grup. El nou model també preveia que aquestes escoles oferissin classes de teatre i de dansa. Les famílies que ja porten els seus fills a aquests centres van rebutjar, d'arrel, el canvi plantejat i, sobretot, que s'haguessin anunciat sense el consens de les direccions –que s'ho van trobar per sorpresa  i ara el govern de Colau ha anunciat que rectifica i que vol obrir un període de diàleg amb la comunitat educativa del sector–. Per això, proposarà a la pròxima reunió del consell rector de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), la del 24 de març,  que aturi la licitació de les escoles  Can Ponsic, Can Fargues i Nou Barris. El que es plantejarà és una pròrroga de les concessions actuals fins que no s'arribi a un consens sobre com encarar el nou model. 

Menys classes particulars i estudis de teatre i dansa: els canvis de Colau que revolten les escoles de música

El tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats, i la comissionada d'Educació, Maria Truñó, van començar, després de la polèmica, una ronda de reunions amb les famílies i les direccions de les cinc escoles municipals de música per parlar sobre el canvi de model i el nou procés de licitació. I ara, si s'accepta la pròrroga, estiraran aquest debat amb l'objectiu de convocar la nova licitació a la tardor i que sigui vigent a partir del curs 2021-2022. Des de l'oposició, grups com Junts per Catalunya ja han celebrat la decisió d'aturar el pla previst. 

Els responsables municipals defensen que a les noves escoles tinguin més pes les sessions de grup i, també, flexibilitzar els estudis perquè no sigui necessari que la càrrega d'hores augmenti a mesura que s'avanci en la formació. Això vol dir que, de manera progressiva, els estudis s'organitzaran segons la intensitat de la dedicació i no segons l'edat o el nivell. S'establiran tres modalitats: una d'iniciació amb enfocament multidisciplinari (pensada per al 20% dels alumnes), una de pràctica instrumental en grup de diferents edats (70%) i una tercera d'estudis de formació avançada i d'aprofundiment que implicarà més dedicació lectiva (10%). Per a les famílies, però, això suposa un "atac" a la qualitat del model.