Publicitat
Publicitat

SOCIETAT

El Consell de Garanties Estatutàries creu que el decret educatiu és inconstitucional i viola competències

Hi ha dos articles que vulneren la Constitució i quatre més que no respecten les competències de la Generalitat

El Consell de Garanties Estatutàries ha dictaminat per unanimitat que el reial decret llei sobre ajustos en educació, impulsat pel Govern espanyol, conté articles inconstitucionals i que vulneren competències de la Generalitat.

El dictamen arriba tan sols una setmana després que el mateix Consell de Garanties Estatutàries considerés que diversos preceptes del reial decret llei de mesures urgents sobre sanitat també són contraris a la Constitució i envaeixen competències catalanes.

Segons el Consell de Garanties Estatutàries, en el reial decret llei de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l'àmbit educatiu, sobre el qual el Govern va demanar dictamen, hi ha dos articles que vulneren la Constitució i quatre més que no respecten les competències de la Generalitat.

D'entrada, el Consell de Garanties Estatutàries estima que la fórmula del reial decret llei en aquest cas és contrària a l'article 86.1 de la Constitució, perquè no es compleix el requisit de la "urgència".

A més, segons la seva opinió, l'article 7 d'aquest reial decret llei sobre educació, relatiu al finançament de beques i ajudes universitàries, no s'ajusta a l'article 156.1 de la Constitució, que estableix que "les comunitats autònomes gaudiran d'autonomia financera per al desenvolupament i execució de les seves competències".

El Consell argumenta que el decret "imposa una obligació de cofinançament per part de la Generalitat de les beques destinades al component de matrícula en el cas que aquesta fixi el preu públic de l'ensenyament per damunt del límit inferior que finança l'Estat", per la qual cosa hi ha "vulneració de l'autonomia financera en la vessant de la despesa" que marca la Constitució.

A més, aquest mateix article del decret violaria l'article 211 de l'Estatut, que es refereix a la "competència exclusiva" de la Generalitat per ordenar i regular les seves finances.

L'òrgan consultiu català també detecta invasió competencial a l'article 6 del reial decret llei sobre la regulació del règim del professorat docent, així com la regulació dels requisits per a la creació de centres universitaris.

També el dictamen assenyala que l'article 3 del decret vulnera les competències de la Generalitat relatives a la política de personal al servei de l'administració educativa, mentre que l'article 4 envaeix competències en directrius d'actuació en matèria de recursos humans.

Precisament, la consellera d'Educació, Irene Rigau, havia denunciat que les retallades anunciades pel ministre José Ignacio Wert envaïen competències del govern català, per exemple, en l'horari lectiu del professorat i l'organització de substitucions.

La consellera va diferenciar, no obstant això, aquesta invasió competencial d'altres mesures, com l'increment del 20% en la ràtio d'alumnes per aula, l'ajornament dels mòduls de FP de 2.000 hores al curs 2014-2015 o l'eliminació de l'obligació d'impartir dues modalitats de Batxillerat en cada centre.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de