Publicitat
Publicitat

AJUDA AL DESENVOLUPAMENT

L'Agència Catalana de Cooperació només disposarà de 10 milions dels pressupostos de la Generalitat

Cooperació recorre al sector privat per salvar la retallada

El Govern pretén que l'empresa tingui un paper més rellevant en la cooperació al desenvolupament. La nova tisorada -el pressupost del 2012 serà de 10 milions- empeny a explorar l'aportació privada.

Els recursos que gestiona l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament han patit una davallada considerable en els últims cinc anys: dels 69 milions disponibles el 2008 als 22 milions pressupostats en l'últim exercici. I la xifra tornarà a disminuir significativament el 2012. Tot i que la partida destinada a la cooperació encara no s'ha fet pública, el pressupost per a aquest any serà de 10 milions. L'escenari esglaia les ONG, algunes de les quals ja s'han vist obligades a fer que part del seu personal tornés a casa per falta de recursos.

Les entitats fa mesos que expressen la seva preocupació, perquè al descens de les partides públiques s'hi afegeixen els retards en els pagaments. Segons un informe de la Federació Catalana d'ONG per al Desenvolupament (FCONGD), la meitat de les entitats federades tenen problemes de liquiditat. L'estudi apunta que la Generalitat i altres administracions tenen un deute amb les ONG de prop de 10 milions d'euros, dels quals el 80% és un deute adquirit per l'Agència Catalana de Cooperació. Es tracta de subvencions i convenis que no s'estan pagant en el termini convingut. A més, la convocatòria de subvencions per al 2012 serà de només 2 milions d'euros, mentre que l'any passat va ser de 5,4 milions. Fins a 216 projectes aspiren a rebre fons públics.

Conscient d'aquest escenari i de la necessitat d'explorar noves vies de finançament, la Generalitat ha fixat la vista en el sector privat. Pretén que l'empresa es configuri com un "actor de ple dret" del sistema català de cooperació. Així ho recull un document elaborat per l'Agència Catalana de Cooperació -al qual ha tingut accés l'ARA-, que fixa els criteris que permetran a l'administració i al sector privat col·laborar en l'àmbit del desenvolupament i la lluita contra la pobresa. L'informe, que estableix el marc per vehicular els patrocinis del món empresarial a projectes de cooperació, es traslladarà pròximament al Consell de Cooperació, l'òrgan consultiu que reuneix en una mateixa taula portaveus del Govern, representants de la FCONGD i agents del món sindical i empresarial.

La Generalitat entén que els passos fets en l'última dècada per vincular l'empresa i la cooperació al desenvolupament es poden intensificar, encara més tenint en compte el context d'escassetat de recursos. Aquesta col·laboració público-privada s'haurà d'ajustar a uns principis, recollits en el document elaborat per l'Agència. "Els acords no afectaran la integritat, independència i imparcialitat de l'activitat pública catalana de cooperació", exposa l'informe ideat pel Govern. Una de les iniciatives que el director general de Cooperació, Carles Llorens, posarà en pràctica és establir lligams directes entre els projectes de les ONG i les empreses catalanes. Les iniciatives que no puguin rebre subvencions -dels 2 milions d'euros pressupostats en la convocatòria d'aquest any- seran incloses en una borsa de projectes que l'Agència entregarà a totes les delegacions territorials de la Cambra de Comerç. Serà com un aval de les iniciatives que el Govern considera sòlides.

Paral·lelament a promoure un paper més actiu del sector privat en la cooperació al desenvolupament, la Generalitat vol aprofitar les experteses del teixit associatiu i empresarial, en àmbits com la salut i l'urbanisme, per fer que projectes catalans rebin finançament d'organismes internacionals.

L'incentiu de la desgravació

Mentre l'administració explora noves fórmules per vehicular l'ajut oficial al desenvolupament (AOD), el sector de la cooperació fa pressió per incrementar la desgravació fiscal i, així, incentivar les donacions d'empreses i particulars a projectes mancats de finançament. Les ONG de l'Estat demanen que, en el marc de la futura llei de mecenatge, s'elevi fins a més enllà del 60% el tipus de desgravació per fer aportacions a les entitats. Actualment, és del 25%. El sector considera que premiar els que fan donacions suposaria un impuls important per a les iniciatives de cooperació i, de retruc, donaria oxigen a les entitats.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de