Creix el nombre d'universitaris que han de compaginar els estudis i la feina

Segons un estudi de la UAB, van passar del 59 al 67% entre els anys 2008 i 2014

El percentatge d'estudiants que compaginen els estudis amb la feina va créixer durant la crisi. Així ho mostra l'estudi ' European Journal of Education', del Grup de Recerca en Ensenyament i Treball del departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona ( UAB), que indica que van passar del 59 al 67% entre el 2008 i el 2014.

Segons dades recollides a partir d'enquestes de l' Agència de Qualitat Universitària de Catalunya, l'estudi ha conclòs que aquest augment va ser generalitzat en tots els perfils d’estudiants, i especialment entre els d’origen mitjà i alt. No obstant, només entre el grup d’origen social més desafavorit es va produir un augment dels que van passar de treballar a temps parcial a temps complet, que va anar del 38 al 47%. 

Una altra conclusió és que estudiar i treballar alhora penalitza acadèmicament els estudiants, que obtenen més mala nota que els que no treballen. "Coincidint amb la crisi, per exemple, els que tenien una feina a temps complet relacionada amb els estudis van ser els que van treure més mala nota, probablement per centrar-se, en una època difícil per a l’ ocupació, a mantenir el seu lloc de treball", apunta l'estudi.

A més, assegura que és especialment negatiu per als joves d’origen familiar educatiu més baix, que són els que treballen més a temps complet i en feines no relacionades amb els estudis, el què els comporta una qualitat ocupacional pitjor en la inserció laboral futura. "L’accés, les condicions de vida i la participació a la universitat poden esdevenir nous eixos de desigualtat que suposin nous obstacles per als estudiants amb necessitats econòmiques que han de treballar durant els estudis i una barrera per a la seva continuïtat educativa, ja que han de competir amb notes més baixes per a l’accés a beques i a estudis de tercer cicle”, destaca Albert Sànchez-Gelabert, que ha liderat l’estudi juntament amb Marina Elias, membre del Grup de Recerca en Educació i Treball departament de Sociologia UAB.