RECURSOS EDUCATIUS

Només aproven els centres per a nouvinguts com a recurs provisional a l'escolarització

Els experts recomanen que els espais per a immigrants de Vic i Reus no suplantin l'escola

Un estudi de la UVic i la UAB proposa revisar la idoneïtat del polèmic recurs proposat pel conseller Maragall. L'informe reclama que s'acotin les funcions dels centres

L'eficàcia dels Espais de Benvinguda Educativa (EBE), que Vic i Reus van impulsar de forma pionera amb l'empenta del conseller Ernest Maragall, torna a estar en dubte. Tot i que el Departament d'Educació i els ajuntaments de les dues ciutats havien defensat els beneficis del projecte, un estudi elaborat per experts de la UVic i la UAB qüestionen la idoneïtat del recurs amb l'actual orientació.


L'informe apunta que els EBE és un element “correcte” com a espai d'acollida previ a l'escolarització, però perd el “sentit d'eficàcia” si es planteja per suplantar l'escola. “Un noi en edat escolar ha d'estar a l'escola”, afirma Antoni Tort, coordinador del Grup de Recerca Emergent de la UVic (GREUV), un dels dos equips que ha participat en la investigació.


Després d'analitzar-ne el funcionament durant els dos primers cursos, els expertes fan una sèrie de recomanacions. Proposen “revisar la idoneïtat del recurs i els objectius generals” i que “en cap cas, s'allargui el període del temps d'estada a l'EBE dels infants i joves per aprofundir en el coneixement de la llengua catalana”. Respecte a la llengua, el treball revela que les escoles han d'assumir la responsabilitat de l'ensenyament del català.


L'informe revela que un possible ampliació del temps d'estada als espais d'acollida pot representar “el traspàs a l'EBE de funcions d'escolarització obligatòria que són responsabilitat dels centres educatius”. Quan Educació va validar els centres per a nouvinguts de Vic i Reus va puntualitzar que només eren recursos de transició a l'escola en el període previ a l'assignació de la plaça a l'alumne.