EDUCACIÓ

Les escoles de l’Eixample al conseller: “No tenim recursos per fer inclusió”

Admeten que “s’enganya” les famílies perquè no s’aplica el decret

Les escoles públiques de l’Eixample se senten “frustrades i impotents” perquè no tenen “les eines ni els recursos suficients” per donar resposta a les necessitats dels infants amb necessitats educatives especials (NEE). En una carta enviada al departament d’Educació i al Consorci d’Educació de Barcelona, a la qual ha tingut accés l’ARA, exigeixen a les administracions que dotin les escoles dels “recursos econòmics i humans” necessaris per poder desplegar el decret d’escola inclusiva.

Aquesta normativa es va aprovar el 2017 i estableix que tots els alumnes amb NEE han de tenir accés a una escola ordinària. Se satisfeia així una vella reclamació de famílies i entitats, perquè els infants amb aquestes necessitats només es destinen a un centre d’educació especial si així ho determinen els equips d’assessorament psicopedagògic (EAP) expressament i la família hi està d’acord.

El decret deixa clar que s’han de garantir recursos humans (tutors, especialistes, fisioterapeutes) per ajudar en qüestions com la higiene, la mobilitat i els desplaçaments, però les escoles de l’Eixample avisen que “el marc legal va per una banda i la realitat per una altra”. “No n’hi ha prou amb fer un discurs ple de bons desitjos d’inclusió”, alerten.

“Estem incorrent en un doble engany: ens enganyem a nosaltres mateixos, dient-nos que fem inclusió quan realment fem ubicació de criatures amb NEE a les aules ordinàries, i a les famílies, venent-los que fem inclusió quan no disposem de les eines ni els recursos per fer-ho honradament”, escriuen en una contundent carta. Hi adjunten algunes frases textuals “del dia a dia” a les escoles que evidencien que fan falta professionals per garantir una bona atenció a aquests alumnes.

A l’escrit pregunten al consorci i al departament si “són conscients” del temps d’espera perquè un alumne sigui diagnosticat per l’EAP o sigui atès en un centre de desenvolupament infantil d’atenció precoç (CDIAP), o de la “facilitat” amb què es dona l’alta a infants que “necessiten rebre el seu suport”.

A més dels “escassos recursos” que denuncien, les escoles també recorden que la majoria de professionals que s’hi destinen són monitors i no personal mèdic qualificat. “Els mestres i professionals convivim amb la frustració i la sensació d’impotència de no fer la feina com l’hauríem de fer”, lamenten en la missiva, en què demanen “reconèixer i denunciar obertament” les mancances del sistema de cara a assolir una inclusió real.