SOCIETAT

Ensenyament modifica l'avaluació d'ESO i 1er de batxillerat per incloure els exàmens de setembre

La conselleria pretén oferir més temps als alumnes per millorar les matèries suspeses

El Departament d'Ensenyament modificarà les ordres d'avaluació d'ESO i primer de batxillerat per tornar a incloure els exàmens de setembre, que fins ara es feien al juny, amb la intenció d'oferir més temps als alumnes per millorar les matèries suspeses.

Per això, la conselleria presentarà dos Projectes d'Ordre de modificació de l'Ordre EDU/295/2008, de 13 de juny, que estableix el procediment del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria i al batxillerat. Les ordres també incorporen la realització d'activitats al llarg de l'estiu per part de l'alumnat suspès.

"Volem que l'alumne prengui consciència del seu aprenentatge i faci un esforç perquè pugui entrar al següent curs sense matèries suspeses", afirma la directora general d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Teresa Pijoan.

La recuperació de les matèries pendents s'ha traslladat al setembre en considerar que fent-les a finals de juny el temps era insuficient per què els alumnes es poguessin preparar els exàmens amb garanties, ja que entre el final de curs i les proves quedaven tot just vuit dies.

Aquest canvi normatiu ha de permetre l'alumnat que hagi de realitzar les proves disposar de més temps de preparació. L'objectiu del Departament d'Ensenyament és oferir una segona oportunitat per a superar les matèries pendents amb garanties i promoure l'esforç i el treball personal.

Les ordres també incorporen la realització d'activitats al llarg de l'estiu per part de l'alumnat suspès, que juntament amb les proves extraordinàries de setembre, han de facilitar la recuperació de les matèries pendents del mes de juny.

L'avaluació final extraordinària forma part de l'avaluació continua de tot el curs. És a partir de l'avaluació global dels aprenentatges de l'alumne al llarg del curs i de les activitats realitzades durant l'estiu i dels resultats de les proves extraordinàries que la junta d'avaluació prendrà la decisió de la superació de les matèries i del pas del curs.

Es manté que a partir de la valoració sobre el progrés global de l'alumne l'equip docent pot modificar la qualificació d'alguna matèria. Ara bé, la nova normativa limita a dues aquestes matèries.

Una altra de les finalitats d'aquesta mesura és facilitar la implicació de les famílies en el procés educatiu dels seus fills, pel que fa a la tasca de recuperació i a les activitats a fer durant els mesos d'estiu.

Alhora, l'ordre d'avaluació de l'ESO estableix que en el pas de primària a secundària el professorat de primer d'ESO rebrà els resultats de les proves d'avaluació de sisè de primària i les activitats de reforç d'estiu que aquests alumnes hagin realitzat.

Pel que fa al segon curs de batxillerat es manté el calendari vigent de les proves extraordinàries a finals de juny, per facilitar a l'alumnat que superi aquestes proves la possibilitat de presentar-se a la selectivitat el mes de setembre.

Més continguts de