SOCIETAT

L'objectiu és compensar la situació de precarietat econòmica en què es troben famílies amb pocs recursos quan no reben la pensió compensatòria

Entra en vigor aquest dilluns el fons de garantia de pensions i prestacions

El nou fons de garantia de pensions i prestacions entra en vigor aquest dilluns amb l'objectiu d'ajudar a compensar la situació de precarietat econòmica en què es troben famílies amb pocs recursos quan no reben la pensió compensatòria i/o alimentària que tenen assignada judicialment

Per acollir-se al fons s'haurà d'omplir una sol·licitud, acompanyar-la de la documentació corresponent i presentar-la a qualsevol oficina de la Generalitat. Segons el conseller de Benestar Social, Josep Lluís Cleries, la prestació aconseguirà que hi hagi "més coresponsabilitat parental entre les exparelles i els seus fills, al mateix temps que contribuirà a la lluita contra la violència econòmica en el marc familiar".

"Aquest fons de garantia va néixer amb la llei de suport a les famílies de 2003, però el tripartit mai el va desplegar i, posteriorment, el va incloure en la llei contra la violència masclista", ha recordat Cleries, que ha afegit que també es va anar posposant indefinidament el decret que havia de desplegar el fons fins que, a finals de l'any passat, es va aprovar el decret que establia la seva entrada en vigor aquest mes de maig.

Les prestacions econòmiques que provenen del fons de garantia de pensions són considerades una bestreta que l'Administració recuperarà. Un cop una persona sol·licita la prestació del Fons, l'administració de la Generalitat oferirà un període voluntari perquè la persona deutora pagui el seu deute. Si no ho fa, l'Agència Tributària de Catalunya executarà aquest cobrament. El Fons de garantia cobreix l'import mensual de les pensions impagades que s'hagin establert per la via judicial, fins a un màxim del 50% de l'IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya). En el cas de les pensions d'aliments, com que el fons de garantia és complementari del fons de l'Administració de l'Estat, es deduirà l'import reconegut pel fons estatal.

El període màxim de cobrament d'aquesta prestació és de 18 mesos, ja sigui de forma contínua o discontínua. 

Poden accedir al Fons les persones que no estiguin cobrant una pensió alimentària o compensatòria reconeguda judicialment, així com els seus fills i filles menors d'edat o majors d'edat amb un grau igual o superior de discapacitat del 65%. A més, caldrà disposar de la resolució judicial que reconeix el dret a percebre una pensió i tenir uns ingressos anuals inferiors a 11.951,59 euros, equivalents a 1'5 vegades l'IRSC. En el cas de tenir a càrrec infants menors o persones més grans de 65 anys, el límit de 1'5 vegades l'IRSC s'ampliarà en 0,3 per cada persona a càrrec.