Es dispara la presència d'algues a l'Ebre

La navegació, els regants i la central nuclear d'Ascó són els principals perjudicats pel fenomen

La proliferació massiva d'algues al tram final del riu Ebre va començar a preocupar fa aproximadament una dècada. Enguany, però, diversos factors han provocat que el fenomen assoleixi nivells record. Tot i que és impossible fer una quantificació oficial, una simple contemplació del riu posa de relleu el que els organismes oficials i els agents del territori tenen molt clar: la presència d'aquestes plantes aquàtiques (tècnicament macròfits) s'ha disparat aquest estiu de 2012.

El consens sobre la principal causa del problema és ampli, i apunta cap a la tendència a la baixa dels cabals que circulen per l'Ebre, ja sigui per factors artificials (embassaments) o naturals (pluviometria). Aquest 2012 ha estat molt sec, i això encara fa que els cabals siguin encara més baixos. A més, la sega d'algues que s'ha vingut fent en els últims anys per pal·liar el problema ha començat amb dos mesos de retard per problemes en l'adjudicació dels treballs, i això ha donat més temps per créixer a les plantes.

Podeu llegir-ho a l' Ara Premium.