Europa vota el full de ruta per reduir els residus

El paquet de mesures fixa que els estats membres han d’arribar a un 60% de reciclatge el 2030

El Parlament Europeu té previst aprovar avui la modificació de quatre directives comunitàries que marquen el camí cap a una reducció en la generació de residus en tots els països membres de la UE i fixaran un aprofitament més elevat dels materials a través del reciclatge. El paquet de mesures, incloses en el que s’anomena economia circular, inclou un ambiciós objectiu pel que fa a les taxes de reciclatge: fixa que els estats membres han d’arribar a un 60% de reciclatge el 2030 -se suposa que en un període de dos anys ja han d’estar al 50%- i anar incrementant la taxa progressivament fins a assolir un 65% d’escombraries reciclades el 2035. En paral·lel, la futura norma estableix que els residus que vagin a parar a l’abocador siguin, com a màxim, el 10% del total de cara al mateix horitzó del 2035.

Pel que fa a l’empaquetatge -una de les parts fonamentals en el reciclatge-, l’objectiu global europeu passa per aconseguir un 70% de reciclatge el 2030. Si es mira, segons el material, el que es fixarà com a fita és aconseguir que es recicli el 55% del plàstic, el 85% del paper, el 75% del vidre i el 60% de l’alumini.

Sobre la recollida de la fracció orgànica -la més important pel que fa a tones en la generació- la UE fixarà que la recollida separada d’aquests residus serà obligatòria a partir del 2023 i que els tèxtils -roba i calçat, entre d’altres- s’hauran de recollir selectivament de manera obligada a partir del 2025, igual que els residus considerats perillosos que es generin a les llars.

La directiva també entra a definir què és el malbaratament alimentari i dictamina que els estats han de posar mesures efectives per combatre’l. De fet, l’objectiu és reduir aquest malbaratament un 30% el 2025 i arribar al 50% el 2050.

La filosofia que impregna tot el paquet legislatiu que es votarà avui és la de reduir la generació de residus i, per tant, actuar sobre la fase inicial de tota la cadena. És per això que la UE encoratja els estats a incentivar mesures que vagin orientades a la reutilització de productes. Les directives també marquen que l’eficiència passa per acabar amb l’obsolescència programada als aparells electrònics.