EDUCACIÓ

La FP dual entra als boscos del Solsonès

Neix un cicle formatiu pioner a l’Estat que demanaven institucions del sector forestal i empreses

Un model de formació professional (FP) provinent del centre d’Europa s’ha començat a aplicar a l’Escola Agrària del Solsonès (Olius). Des d’aquest curs, el centre ha esdevingut pioner tant a Catalunya com a l’Estat en l’àmbit de la formació dual forestal, que s’ofereix amb el cicle de grau superior de gestió forestal i del medi natural. El model de FP dual va arribar tímidament a Espanya l’any 2013 i atorga una gran importància a la formació de l’alumne a l’empresa, i es dedica pràcticament tot el segon curs a aquesta tasca. Així, l’alumne passa a formar part del teixit empresarial d’una manera més directa i integral del que es fa amb la FP convencional.

La idea d’introduir aquesta formació dual en l’àmbit forestal sorgeix directament de la demanda de les empreses i institucions del sector forestal català, que consideren necessària una més bona formació dels treballadors provinents de la FP. Per poder-ho fer possible, l’Escola Agrària ja ha establert convenis de col·laboració amb l’Associació de Rematants i Serradors de Catalunya (Arescat) i l’Associació Catalana d’Empreses de Treballs Forestals (Acetref), entre d’altres.

El gerent d’aquesta última, Antoni Arimany, assegura que una relació fluida entre el centre, l’empresa i l’alumne és clau per al bon funcionament del sistema: “L’empresa ha de tenir la seguretat que, en cas d’algun problema amb l’alumne en formació, el centre respondrà de manera eficient, i a la inversa”. En aquest sentit, el cap d’estudis de la formació, Òscar Garcia, remarca l’acurada feina de seguiment que el centre fa dels alumnes: “Tenim clar que els alumnes que no assoleixen els mínims a les assignatures, per nivell de maduresa o per altres factors, no encaixarien a les empreses i, per tant, cursaran el cicle formatiu en la modalitat no dual”.

Un alumne d’aquesta primera promoció, Ferran Morera, considera que aquesta selecció és un punt a favor per a tothom: “A la classe hi ha perfils molt diferents, i penso que no seria productiu per a cap de les parts que tots els alumnes féssim la formació dual. Alguns compartim una idea molt clara del que volem fer, però n’hi ha d’altres que, com qualsevol persona de 18 anys, no tenen gaire clar per què fan aquell grau i no un altre”.

La formació dual, en marxa des de fa poc més de dos mesos, té 22 alumnes matriculats i no començarà la formació a les empreses fins al curs vinent. Tot i el poc rodatge, el centre considera que les expectatives són bones. “Encara és molt aviat per parlar de resultats, però la perspectiva d’inserció laboral i d’experiència professional és molt positiva. No podem oblidar que han sigut les mateixes empreses les que ho han demanat”, diu Garcia.

És el quart cicle formatiu de grau superior que es farà en modalitat dual a les escoles agràries del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Entre els quatre cicles, ja s’han establert convenis de col·laboració per a la formació dual amb 38 empreses: 14 són del sector ramader, 20 del sector agrícola i quatre més del sector forestal.