La Facultat de Veterinària de la UAB confirma que l'óssa Auberta va morir per un traumatisme accidental

El departament d'Agricultura i el Consell General d'Aran avalen la intervenció veterinària realitzada en tot moment a l'animal

El departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural avala la intervenció realitzada a l'óssa Auberta –trobada morta divendres– pels veterinaris de Forestal Catalana SA, adscrita al departament, davant les acusacions que ha rebut de l'entitat ecologista Ipcena.

L'actuació d'implantació de l'emissor intraperitoneal (dins l'abdomen de l'animal) realitzada en el cas de l'óssa va respondre a una decisió dels tècnics experts del grup de treball de conservació de l'ós bru als Pirineus, i malauradament, segons s'estableix en l'informe de la necròpsia del Servei d'Ecopatologia de la Fauna Salvatge de la Facultat de Veterinària de la UAB, la causa de la mort va ser un traumatisme accidental en la zona ventral de l'animal. Segons la Facultat, Auberta tenia una hèrnia incisional que li va ocasionar un quadre agut hemorràgic i necrosi de l'intestí prim.

Totes les actuacions amb l'óssa, incloses les veterinàries, van ser executades per un equip pluridisciplinari i conjunt de tècnics del Consell General d'Aran, de la Generalitat de Catalunya i de l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, sota la direcció tècnica del Consell General d'Aran.

Sota aquestes directrius, Forestal Catalana va destinar a l'execució d'aquestes tasques un dels veterinaris amb més experiència en maneig i cura de fauna salvatge de tot Catalunya. Aquest veterinari compta amb una àmplia experiència en l'atenció de 7.000 casos de fauna salvatge durant els darrers cinc anys als centres de recuperació de f auna salvatge de la Generalitat de Catalunya, amb més de 500 cirurgies en més de 200 espècies diferents.

Durant aquest temps ha estat el veterinari responsable del manteniment dels dos exemplars d'ós bru que la Generalitat de Catalunya mantenia en captivitat en un dels dos centres de fauna salvatge mencionats. Enguany, durant la primera setmana de setembre, ha participat activament en el maneig i marcatge dels dos exemplars d'ós bru esmentats per al seu posterior trasllat a un santuari d'óssos bruns a Hongria. També va ser el responsable de la primera anestèsia i examen clínic de l'óssa Auberta, el passat 27 de maig.