Publicitat
Publicitat

GENS, AMBIENT I TRASTORNS MENTALS

Al seu article de Cell , Shah i els seus col·laboradors també apunten que "les complexes condicions neuropisquiàtriques també poden ser degudes a característiques hereditàries discretes", com suggereix el fet que s'estiguin identificant un nombre creixent de variants gèniques que es correlacionen amb determinats trastorns mentals, com l'esquizofrènia. En la major part de casos, però, la situació continua sent molt complexa, atès que també s'ha vist que diferents variants gèniques d'un mateix gen poden produir alteracions diverses de la conducta, la qual cosa dificulta les anàlisis i l'assignació de cada gen a un aspecte concret del comportament. I el nombre de mecanismes coneguts mitjançant els quals els factors ambientals i l'experiència poden regular el funcionament dels gens també augmenta ràpidament. La complexa combinació de gens i ambient continua regint el comportament dels animals; i en l'espècie humana cal afegir-hi, a més a més, la complexitat que implica el procés d'autoconsciència i l'adquisició des de la infantesa de tota una sèrie de valors culturals socialment transmesos.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de