Publicitat
Publicitat

ILP per una renda garantida de ciutadania

Vol garantir uns ingressos mínims de 664 euros a tots els ciutadans majors de 18 anys i un mínim d'un any de residència a Catalunya que estiguin des de fa quatre mesos en situació de manca de recursos

La societat civil catalana ha fet un pas endavant en la lluita contra l'exclusió social amb la presentació aquest dijous de la iniciativa legislativa popular (ILP) per regular la renda garantida de ciutadania. Segons el grup promotor de la mesura, l'objectiu és minimitzar els efectes de la crisi en un sector creixent de la població, i garantir, com recull l'Estatut, "els mínims d'una vida digna a les persones". Per aconseguir-ho, la mesura vol garantir uns ingressos mínims de 664 euros per persona, per a tots els ciutadans majors de 18 anys, amb una residència continuada a Catalunya de 12 mesos com a mínim, i amb 4 mesos en una situació de manca de recursos en el moment de sol·licitar l'ajuda.

En l'exposició de motius, la ILP recorda que l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 24.3 estableix que "les persones o famílies que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a una renda garantida de ciutadania que els asseguri els mínims d'una vida digna, d'acord amb les condicions que legalment s'estableixen".

Un dret, han afirmat els promotors de la iniciativa, que a Catalunya actualment no es garanteix. En aquest sentit, han apuntat que segons dades oficials del Govern, a Catalunya hi ha un mínim de 103.000 llars que no reben cap tipus d'ingrés, cosa que es tradueix en més de 230.000 persones que es troben per sota del llindar de pobresa, i segons el darrer informe d'ocupació elaborat per CCOO un terç dels aturats a Catalunya han esgotat la prestació d'atur.

A més, han afegit que la renda mínima d'inserció, l'anomenat PIRMI, que és la figura existent que més s'aproxima als objectius de la renda garantida de ciutadania, no està servint per reduir el creixent risc d'exclusió social d'un sector en augment de la ciutadania. Tant és així, han apuntat, que des de l'estiu del 2011 més de 10.000 expedients s'han revocat i han deixat sense cap tipus d'ingrés moltes famílies per la simple qüestió, han afirmat, que les polítiques contra l'exclusió social estan subjectes també a la disponibilitat pressupostària del Govern.

Per tot això, els promotors han tirat endavant la ILP per regular la renda garantida de ciutadania. Una renda, que com el seu nom indica, vol "garantir" uns ingressos mínims de 664 euros mensuals per persona, xifra per sota de la qual situen el llindar de pobresa. Per arribar a aquesta xifra, la renda garantida de ciutadania podria complementar altres prestacions o subsidis.

Per tenir-hi dret, la ILP diu que els sol·licitants hauran de ser majors de 18 anys que acreditin una residència mínima a Catalunya de dotze mesos i que es trobin en una situació de manca de recursos, és a dir, cobrant menys del que marca la renda de suficiència, durant un mínim de quatre mesos en el moment de formalitzar la sol·licitud.

Pel que fa a les obligacions, els receptors de la renda hauran de mantenir-se inscrits a l'atur mentre la cobrin, residir a Catalunya, i no refusar cap oferta de treball adequada.

Un cop presentada la ILP, a partir del setembre els promotors tindran quatre mesos prorrogables per aconseguir un mínim de 50.000 signatures abans que no esdevingui un projecte de llei que entri al Parlament per ser tramitat.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de