Irene Rigau: “L’escola ha fet catalans i l’Estat s’ha cuidat de fer independentistes”

Immersió ”El dret a triar la llengua no és dels pares. És dels nens. L’escola a Catalunya és la garantia que l’alumne, quan sigui gran, podrà triar la llengua que vulgui i no perdrà una feina perquè no en coneix una de les dues”