L'Ajuntament impulsa un codi ètic de compliment obligatori que afectarà uns 400 càrrecs públics

Prohibeix als afectats participar en processos de contractació de familiars de fins a 4t grau

Un codi ètic de compliment obligatori i règim sancionador. Així és l'avantprojecte que ha presentat avui l' Ajuntament de Barcelona a la resta de grups municipals i que preveu aprovar a l'estiu, entre juny i juliol. En roda de premsa, el tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència, Jaume Asens, i el gerent de recursos, Joan Llinares, han posat èmfasi en el fet que Barcelona serà el primer ajuntament de l'estat espanyol que aprovi una normativa d'aquest tipus, però l'avantprojecte no està tancat i encara ha de passar per comissió.

Es tracta d'un primer esborrany que té, segons han dit, la voluntat d'acabar amb les portes giratòries dels despatxos als consells d'administració d'empreses i les subvencions arbitràries, vol dur a terme un control efectiu dels concursos públics, regular els conflictes d'interessos i les incompatibilitats, i prohibir tots els regals que superin els 50 euros. Però, a més, també inclou elements com la conciliació familiar i la prevenció de la violència en l'àmbit laboral.

Mentre la llei de transparència catalana i espanyola exigeix un mínim de bon govern només als càrrecs electes i els alts càrrecs de l'ajuntament, que en el cas de Barcelona serien 70 persones, aquesta proposta té un abast més ampli: els 412 càrrecs electes i directius de tota l'organització municipal, incloent-hi instituts, fundacions i empreses derivades de l'Ajuntament, així com comissionats i consellers del districte, que ara no hi estarien sotmesos. Amb tot, no és tot el personal que depèn de l'administració, i Llinares ha argumentat que, en aquest cas, caldria negociar la normativa també amb els sindicats. Sigui com sigui, Asens ha insistit que és un "instrument de control" del qual disposa la ciutadania i l'oposició.

Ara bé, respecte a la contractació de familiars, Llinares ha assegurat que la norma prohibeix que els afectats pel codi puguin participar en processos de selecció de persones amb qui tinguin un vincle consanguini i/o afectiu de fins al 4t grau, però això no n'evita la contractació. A més, la norma no afecta tampoc els càrrecs de confiança –92, en tot l'Ajuntament–, que estan regits per una normativa pròpia.

Per regular-ho, es crearà una nova figura, la del gestor ètic, que avaluarà el compliment del codi i estudiarà les sospites d'infracció que es puguin denunciar. De fet, l'Ajuntament ha assegurat que posarà a disposició dels ciutadans una "bústia ètica" perquè participin activament de la normativa. A més, es crearà també pròximament un comitè d'ètica format per cinc persones, designades per l'alcaldessa, que tindran una funció assessora i faran informes preceptius de manera no remunerada.

Així, cada infracció detectada serà considerada una falta greu i s'aplicarà el règim sancionador general, que podria arribar a la inhabilitació, després d'obrir un expedient a l'infractor. En qualsevol cas, segons ha dit Llinares, la norma no pot tenir un caràcter retroactiu, perquè la mateixa jurisprudència no ho permet, i començarà a aplicar-se a partir de 20 dies després d'aprovar-se.