L'Ajuntament avala l'informe de l'AMB que denunciava irregularitats a l'empresa mixta de l'aigua

Barcelona confirma que no tenien cap títol per prestar el servei

L'Ajuntament de Barcelona avala l'informe crític fet per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) sobre l'empresa mixta que es va formar l'any 2012 per subministrar aigua als municipis de l'AMB. La nova empresa està participada en un 70% per Agbar, en un 15% per La Caixa i en un 15% més per AMB mateixa. Ja hi ha una sentència del març del 2016, que no és ferma perquè està recorreguda, que anul·la la constitució d'aquesta empresa perquè considera que no hi va haver un procés de concurrència pública en la seva creació, i posa en relleu la manca de fiabilitat de les valoracions econòmiques fetes, així com la inexistència d’un títol habilitant de la SGAB per a fer el subministrament domiciliari.

El consell metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona del 26 d'abril del 2016 (quan ja hi havia un nou govern a l'administració pública) va encarregar una auditoria sobre el patrimoni existent a la xarxa d'abastament domiciliari d'aigua potable (des dels dipòsits municipals fins a les aixetes dels habitatges) per determinar quin era el valor econòmic del patrimoni aportat per la SGAB en el moment de constitució de l'empresa mixta metropolitana. Les conclusions van detectar que el valor dels actius afectes al servei d'abastament domiciliari és molt inferior a la valoració feta respecte a l'aportació de la SGAB per la constitució de la nova empresa. L'informe destaca que si bé l'aportació de la SGAB es va valorar en 476 milions d'euros, aquesta xifra es redueix a 130 milions d'euros després de fer la valoració del conjunt d'actius afectes al servei d'abastament domiciliari. Dins d'aquest diferencial de 346 milions d'euros es computen 116 milions d'euros que responen a actius de l'abastament d'aigua en alta, que no és competència de l'AMB, i per tant no poden formar part del servei metropolità del cicle de l'aigua.

El regidor de Presidència, Aigua i Energia, Eloi Badia, ha destacat que "els informes municipals confirmen que no es van defensar els interessos públics i de la ciutadania en tot el procés de creació de l'empresa mixta del cicle de l'aigua".

'L'Ajuntament de Barcelona i la resta d'ajuntaments metropolitans han rebut la sol·licitud de l'AMB de validar i contextualitzar a cada municipi aquest estudi sobre la valoració dels actius afectes al servei d’abastament d'aigua potable en el moment de constitució de l'empresa mixta. L'Ajuntament de Barcelona, segons ha informat a través d'un comunicat, considera correcta la metodologia que va seguir l'AMB a l'hora de fer la valoració dels actius corresponents a la xarxa d'abastament domiciliari afecte a la prestació del servei del cicle de l'aigua metropolità aportats per la SGAB el dia de creació de l'empresa mixta metropolitana del cicle de l'aigua.

Tot i que la xarxa d'aigua en l'àmbit de la ciutat de Barcelona, en el moment de creació de l'empresa mixta, tenia una longitud total de 1.922 km, només quedaven 477 km de canonades d'abastament domiciliar pendents d'amortitzar, encara que fos parcialment.

Aplicant la mateixa metodologia de valoració de l'AMB s'obté que el valor de mercat de la xarxa que la SGAB deia que tenia en aquell moment corresponent al municipi de Barcelona, considerant tots els elements que la componen, era de 40.991.876 euros.

Ara l'Ajuntament de Barcelona està analitzant la part de la xarxa d'abastament que seria de la seva plena titularitat, per a registrar-la al seu patrimoni.

Sense títol habilitant per a la prestació del servei

L'Ajuntament de Barcelona, a través dels seus serveis jurídics, ha fet un informe analitzant i corroborant la inexistència d'un contracte o títol habilitant per al subministrament d'aigua domiciliari a Barcelona, tal com asseveren les sentències del TSJC del març del 2016.

Abans de la creació de l'empresa mixta l'any 2012, d'acord amb les sentències del TSJC i amb la informació municipal que consta, la SGAB estava prestant el servei d'abastament domiciliari a una part important dels municipis metropolitans, entre els quals Barcelona, sense títol habilitant segons l'Ajuntament, a precari, perquè ni l'administració municipal ni la metropolitana no havien atorgat mai la gestió del servei d'abastament domiciliari.

Més continguts de