L'Ajuntament crea dos grups de treball per abordar l'impacte turístic i urbanístic a l'entorn de la Sagrada Família

El consistori també constitueix diversos espais de participació amb els veïns, comerciants i entitats del barri

L'Ajuntament de Barcelona i la Fundació de la Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família han acordat la creació de dos grups de treball per estudiar les mesures "que permetin gestionar adequadament" l'impacte del temple al seu entorn. Els grups estaran formats per representants de les diverses àrees implicades del consistori i de la fundació i cadascun assumirà l'estudi de mesures sobre l'ordenament urbanístic que han de tenir lloc a llarg termini al temple i al seu entorn i la gestió de l'impacte dels visitants a la zona en aquest cas a curt i mig termini.

El consistori ha indicat que també es constituirà el proper 15 de desembre un grup de treball dins de la comissió de seguiment del consell de barri de Sagrada Família per treballar en les propostes que es poden dur a terme en l'entorn del temple "per reduir els efectes que la massiva presència de visitants té en la qualitat de vida dels veïns". En aquest espai de treball hi participaran, a més del consistori, els veïns, comerciants i les entitats de l'entorn.

El govern municipal va elaborar a principis del seu mandat una proposta de reordenació dels autocars turístics en aquest àmbit per millorar la qualitat de vida dels veïns que viuen al costat d'un dels monuments més visitats de la ciutat i un dels més visitats del món. Per això,  es va crear una zona de prohibició d'autocars en l'entorn més proper a la Sagrada Família i també itineraris per poder arribar al temple.

Però, el nombre de visitants al temple s'ha anat incrementant des de l'aplicació d'aquestes mesures i, tot i que aquestes han alliberat la zona de més pressió, segons apunta el consistori, "la situació precisa de noves iniciatives que garanteixin el benestar dels ciutadans de l'entorn".

El consistori ha anunciat diverses mesures que s'han de fixar a curt i mig termini, com són l'inici d'un pla especial d'ordenació urbanística de l'entorn, un pla estratègic del comerç del barri, una regulació de l'operativa de visites del temple i dels aparcaments d'autocars i un pla especial de regulació d'habitatges d'ús turístic. També s'inclouen les mesures com la diversificació dels punts d'accés a la zona d'influència del temple, la segregació d'itineraris, limitar el nombre de persones per grup, implantar la figura de l'agent cívic en l'entorn més immediat del temple i desenvolupar el pla estratègic de Turisme de Barcelona i de l'Eixample.

A llarg termini, les mesures estarien relacionades amb una taula amb els operadors turístics per redissenyar la seva oferta, un estudi per millorar els accessos al metro i incrementar l'espai verd a disposició dels veïns.