Publicitat
Publicitat

SOCIETAT

L'Escola Joan Pelegrí és absolta d'un suposat cas d'assetjament escolar

La sentència de l'Audiència Provisional de Barcelona absol l'escola d'indemnitzar amb més de 32.000 euros la família afectada

L'Audiència Provincial de Barcelona ha absolt l'Escola Joan Pelegrí d'un suposat cas d'assetjament escolar. La sentència afirma que l'actuació de l'escola va ser "proporcionada i raonable" i que, tant la resposta donada pel centre com per la Inspecció d'Ensenyament és correcta, donat que el conflicte s'origina fora del recinte escolar. A més, la sentència explica que el bullying només es produeix quan les accions vulnerants són continuades en el temps, de manera que els fets puntuals no es consideren assetjament.

Aquesta sentència revoca l'anterior sentència del Jutjat de 1a Instància, que va considerar que la menor patia assetjament escolar de forma prolongada i va sentenciar que l'Escola Joan Pelegrí havia d'indemnitzar els pares de l'alumna afectada amb 32.769,71 euros per danys i prejudicis, a més de sufragar els costos del judici dut a terme.

Per contra, l'Audiència de Barcelona, que defineix l’assetjament escolar com “el catàleg de conductes, en general permanents o continuades en el temps i desenvolupades per un o diversos alumnes sobre altres susceptibles de provocar en la víctima sentiments de terror, d'angoixa o inferioritat idonis per humiliar-se, envilir-se o trencar la seva resistència física o moral", considera que malgrat hi ha una situació de conflictivitat a l'escola, aquesta no es produeix de forma continuada. A més, aclareix que els conflictes poden ser "un dels nombrosos incidents que cada dia es produeixen en cadascuna de les escoles del país". També considera que l'estat emocional de la menor ve donat per situacions produïdes fora de l'entorn escolar, concretament són produïts per una relació conflictiva entre la seva mare i una altra família del centre.

Mercè Velilla, aleshores directora de la secció d’Infantil-Primària de l’Escola Joan Pelegrí, es mostra la satisfeta per la sentència i destaca que en ella es reconeix que l’actuació duta a terme pels docents i direcció va ser la correcta. "Si alguna cosa queda clara és que l’escola va procedir correctament i que l’alumna i la família varen rebutjar la mediació quan se’ls hi va oferir”, ha destacat.

El cas va ocórrer el curs 2007-2008 quan la menor suposadament afectada per assetjament escolar patia intimidació psicològica provocada per insults obscens i amenaces d'un altre escolar.

Visibilitzant l'assetjament sexual

Més continguts de