Llum verda al pacte contra la violència masclista al Congrés

Podem s'ha abstingut perquè les mesures no es poden garantir pressupostàriament

El Ple del Congrés ha donat aquest dijous el vistiplau al pacte d'Estat de Violència de Gènere amb els vots a favor de 278 diputats i 65 abstencions dels representants d'Units Podem i alguns del Grup Mixt. Durant el debat, els grups han reclamat la unanimitat per aquest pacte que consideren "històric i útil" en la lluita contra la violència masclista, tot i que Podem ha insistit en mantenir l'abstenció perquè el pacte és "insuficient" i les mesures que contemplen no es poden garantir pressupostàriament.

Els grups sí s'han posat d'acord per incloure al pacte que es considerin víctimes d'aquest tipus de maltractament les mares els fills hagin estat assassinats per les seves parelles per fer-los mal. És el cas de Ruth Ortiz, present avui a la votació, mare de dos fills assassinats pel seu pare, José Bretón. A Espanya, 840.000 fills de dones maltractades pateixen cada any les conseqüències de la violència de gènere . Dels 44 menors assassinats en l'última dècada per violència de gènere, 26 ho van ser durant el règim de visites o en el període de la custòdia compartida corresponent al pare.

El debat sobre el pacte s'ha centrat en la prioritat de dotar de pressupost les 213 mesures que es proposen per eradicar la violència masclista. El pacte hauria d'estar en marxa com a màxim d'aquí a dos mesos, després que el govern espanyol traslladi el seu contingut a les comunitats autònomes, ens locals, partits, Administració de Justícia, sindicats i associacions. Serà llavors quan s'apliquin les mesures amb les quals es confia sensibilitzar i prevenir sobre la violència masclista.

No obstant això, el canvi de data de la presentació dels pressupostos generals de l'Estat per a 2018 podrien retardar la seva posada en marxa. Les propostes compten, de moment, amb un suport econòmic que s'ha fixat en al voltant de 1.000 milions d'euros durant cinc anys: 100 milions per a entitats locals, 500 milions per a comunitats autònomes i altres 400 milions per competències estatals dins dels Pressupostos Generals de l'Estat. Una Comissió de Seguiment vetllarà pel compliment dels acords assolits (alguns dels quals requeriran reformar diverses lleis) i de revisar i actualitzar les recomanacions contingudes en el Pacte.

Aquestes són les principals claus del pacte d'estat en matèria de violència masclista:

 • DEFINICIÓ

La definició de violència de gènere que recull el pacte s'amplia i ja no es considera només l'exercida per parelles o exparelles, sinó tots els tipus de violència contra les dones incloses en el Conveni d'Istanbul.

A més de la física, psicològica i sexual, inclou la violació, la mutilació genital femenina, el matrimoni forçat, l'assetjament sexual i l'assetjament per raons de gènere, l'avortament i l'esterilització forçada.

 • JUSTÍCIA

Suprimeix l'atenuant de confessió i la de reparació del dany en els delictes de violència masclista.

Preveu un Pla d'acompanyament judicial personalitzat que contempla l'assistència de la víctima i els seus fills amb caràcter previ a la interposició de la denúncia i durant el procediment.

Inclou llibertat vigilada sobre el maltractador en els moments en què la víctima està més desprotegida, com quan es dicta sentència condemnatòria i encara no s'ha executat aquesta sentència.

Prioritza l'adequació dels Jutjats de Violència sobre la Dona i jutjats especialitzats, amb dependències que impedeixin la confrontació víctima / agressor.

No considera les injúries i calúmnies a través de les xarxes socials en l'àmbit de la violència de gènere únicament un delicte lleu

Adoptar les mesures que permetin que la custòdia compartida en cap cas s'imposi en casos de violència de gènere.

Fomenta que totes les administracions públiques implementin plans contra els matrimonis forçats.

Estableix el caràcter imperatiu de la suspensió del règim de visites en tots els casos en què el menor hagués presenciat, patit o conviscut amb manifestacions de violència.

Prohibir les visites dels menors al pare a la presó condemnat per violència de gènere.

Incorpora com a persones beneficiàries del dret de preferència d'accés a habitatge protegit, als qui assumeixen la pàtria potestat, tutela o acolliment familiar permanent del menor orfe.

Estudiar les modificacions legislatives necessàries per atorgar protecció a les víctimes que es trobin en situacions de sostracció internacional de menors, l'origen sigui una situació de violència de gènere.

Modificar la llei perquè les víctimes menors no necessitin el consentiment dels seus pares o tutors legals per poder avortar.

 • SEGURETAT

Integrar el Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere (VioGén) amb els sistemes operatius policials.

Inclou els fills en les valoracions policials de risc de les víctimes.

 • MENORS

Les dones dels fills que han estat assassinats per les seves parelles o exparelles seran considerades víctimes de violència masclista i podran accedir així a l'assistència, ajuda i protecció establerta per a elles.

 • EDUCACIÓ

Incloure, en totes les etapes educatives, la prevenció de la violència de gènere, del masclisme i de les conductes violentes, l'educació emocional i sexual i la igualtat, incloent a més en els currículums escolars, els valors de la diversitat i la tolerància.

Afegir continguts d'igualtat i contra la violència de gènere en els temaris d'accés als professors.

No s'exigiran requisits acadèmics per a la concessió i manteniment de beques i ajudes a l'estudi quan s'acrediti una situació de violència masclista.

 • ESPORT

Ampliar les sancions administratives als clubs esportius que permetin apologia de la violència de gènere en els esdeveniments esportius.

 • SANITAT

Millorar la detecció precoç de la violència de gènere en els centres sanitaris.

Incloure la formació en gènere en els estudis dels professionals sanitaris.

Possibilitat d'introduir en la cartera de serveis de Sanitat la cirurgia restauradora per a víctimes que ho necessitin.

 • EMPRESES

Elaborar un segell identificatiu per als serveis públics i empreses privades que estableixin polítiques de responsabilitat social corporativa respecte de la violència de gènere.

Plans d'igualtat obligatoris per a les empreses de més de 250 treballadors.

 • LABORAL

Promoure el teletreball en aquells casos de violència de gènere en què sigui possible i sol·licitat per la mateixa víctima, particularment en l'àmbit de les administracions públiques.

Millorar la situació de les dones víctimes sense ocupació, i avaluar la substitució de l'actual sistema d'ajudes per a la inserció per un subsidi d'atur de sis mesos prorrogables.

Quotes de reserva dels contractes programa en l'àmbit de les administracions públiques per a les víctimes.

 • PUBLICITAT I MITJANS DE COMUNICACIÓ

Desenvolupar campanyes de prevenció i sensibilització, implicant a la societat en el seu conjunt. Hi haurà campanyes específiques per a joves -utilitzant preferentment les tecnologies de la informació i la comunicació- i dones en l'àmbit rural.

Comprometre els mitjans a divulgar les sentències condemnatòries recaigudes en casos de violència de gènere.

Posada en marxa d'un Codi de Publicitat no Sexista.

 • REFUGIATS

Destinar recursos per mesures específiques contra la violència masclista dins dels protocols d'actuació en camps de refugiats.

 • CULTURA

Incorporar una vocalia en Igualtat a la Comissió que s'encarrega de les ajudes al cinema.

Més continguts de