Més del 91% dels alumnes que començaran P3 a Barcelona ho faran a l'escola escollida en primera opció

El Consorci d'Educació de Barcelona donarà a conèixer les vacants a les famílies sense plaça demanada perquè puguin ampliar la sol·licitud

El 91,6% dels infants que començaran P-3 al setembre a Barcelona ho faran a l’escola que les famílies han escollit en primera opció, un punt per sobre del que va resultar el procés de preinscripció de l’any passat, mentre que un 97,8% ho podran fer en algun dels centres sol·licitats.

A l’ESO, la primera opció arriba al 88,2% dels alumnes, gairebé tres punts més que l’any passat, en què només van entrar a la primera opció el 85,9% dels alumnes. A diferència d’altres anys, el Consorci no assignarà places d’ofici a les famílies que no hagin obtingut la plaça demanada, sinó que s’informarà de les vacants perquè els pares i mares puguin fer una ampliació de sol·licitud.

En aquesta segona volta s’ordenaran les sol·licituds per ordre de baremació i número d’identificació segons el sorteig i es faran noves assignacions. Si una família no obté cap de les places demanades, es tractarà de manera individual.

El Consorci té 1.536 vacants disponibles a P-3, 460 en centres públics i 1.076 en centres concertats. A 1r d’ESO han quedat 694 vacants, 269 en centres públics i 425 en centres concertats.

Després del procés de preinscripció, el Consorci ha incrementat l’oferta final de P-3 en 83 places. S’ha creat un grup addicional a l’Escola Jaume I i s’ha augmentat la ràtio, de 25 a 26 alumnes, a 26 centres principalment del Poblenou i l’Eixample. Aquesta decisió s’ha pres consensuada amb la direcció del centre.

A 1r d’ESO, l’increment de places ha estat d'11 i s’han creat dos grups addicionals als instituts Balmes i Maria Espinalt. A més, s’ha augmentat la ràtio de 30 a 31 alumnes a 16 centres, principalment al districte de Sant Martí.