A Nou Barris encara hi ha 232 plaques franquistes en edificis construïts durant la dictadura

L'Ajuntament de Barcelona els retirarà tots amb l'ajuda de l'Assemblea d'Aturades i Aturats del barri

El districte de Nou Barris ha detectat 232 plaques d'habitatge franquistes que encara avui dia es conserven en edificis construïts durant la dictadura. Així ho reflecteix el catàleg que ha elaborat l'Assemblea d'Aturades i Aturats de Nou Barris per encàrrec del govern del districte. L'inventari s'ha acabat aquest estiu, i localitza i classifica aquest tipus de simbologia franquista present al districte, la gran majoria instal·lades en façanes d'habitatges privats.

Durant el juliol, l'Ajuntament ha contractat un equip de sis persones en situació d'atur, la majoria de llarga durada, per fer un mapatge exhaustiu de les plaques franquistes instal·lades a les façanes dels edificis del districte. En total han visitat 732 adreces on inicialment l'Ajuntament tenia inventariades les plaques als diversos barris, algunes de les quals ja desaparegudes i d'altres que no havien sigut detectades. D'aquestes 732, s'ha detectat que encara n'hi ha repartides per Nou Barris 232 plaques d'habitatges construïts durant el règim franquista, i la resta ja han estat extretes.

Sobre la base d'aquesta feina, s'ha elaborat un informe incorporant a les adreces assenyalades les fotos de les plaques que hi ha o bé l'espai que ocupaven abans de ser retirades pels veïns. Actualment, a l'Ajuntament no li consta que a Barcelona hi hagi cap escultura ni símbol franquista a l'espai públic. Però encara sobreviuen desenes de plaques i símbols en espais privats d'ús públic o similars de la ciutat, com ara esglésies i cementiris, i moltes d'aquestes plaques estan repartides per Nou Barris.